Pretraga

VSITE: Visoka škola koja prati razvoj vrhunskih tehnologija

A- A+

VSITE je privatna visoka škola za informacijske tehnologije koja prati razvoj vrhunskih tehnologija i prenosi vrhunska stručna i specijalistička znanja svojim studentima, malim i srednjim poduzećima, velikim tehničkim i poslovnim sustavima kroz svoje studijske programe, programe cjeloživotnog učenja i druge formalne i neformalne oblike visokog obrazovanja, inovacijsko-razvojni centar te doprinosi razvoju gospodarstva, digitalne ekonomije i digitalnog društva kroz stručne i znanstvene projekte u koje uključuje svoje studente i nastavnike te svoje partnere iz zemlje i inozemstva.

VSITE postaje partner drugim stranim i domaćim visokoškolskim i istraživačkim ustanovama čime se unaprjeđuje mobilnost studenata i nastavnika VSITE-a i proširuju njihova znanja i kompetencije u daljem razvoju i primjeni novih vrhunskih tehnologija.

Zahvaljujući kvalitetnim i relevantnim studijskim programima, studenti VSITE-a stječu znanja i vještine koje im povećavaju mogućnosti (samo)zapošljavanja u brzorastućim ICT područjima. Znanja i kompetencije studenata VSITE-a u rješavanju stručnih i specijalističkih problema, njihove inovacije i doprinos u projektiranju, razvoju i održavanju informacijskih sustava i obavljanju složenih informatičkih poslova, savjetodavne vještine, učinkovit rad u projektnim timovima, sposobnost vođenja projekata i poduzetnost čine VSITE prepoznatljivom visokoškolskom ustanovom u hrvatskom obrazovnom i istraživačkom prostoru prema najstrožim kriterijima posebnosti i izvrsnosti.

Dugoročno VSITE prerasta iz visokoškolske ustanove stručnog i specijalističkog studija informacijskih tehnologija u veleučilište informacijskih tehnologija koje snažno podupire razvoj gospodarstva, digitalne ekonomije i digitalizaciju društva.

Svaki student dobiva laptop.

Zašto studenti dobivaju prijenosno računalo?

Prijenosno računalo je nužno za studiranje informacijskih tehnologija kako bi ga studenti mogli koristiti u svakom trenutku.

Student prilikom upisa na studij mora imati sve uvjete kako bi mogao studirati i obavljati svoje dužnosti i zadatke. U Vsite-u studenti imaju pristup internetu u svim prostorijama, na  računalima dobivaju licencirane programe koje koriste na laboratorijskim vježbama gdje rade praktični dio, dok teoriju uče iz elektoničkih skripti preko svojih prijenosnih računala.

Važno za napomenuti, svu literaturu i sve obavljane zadatke koje su učili, radili ili rješavali na laboratorijskim vježbama imaju na jednom mjestu i mogu im pristupiti tj. podsjetiti se u svakom trenutku, jer gradivo koje uče iz godine u godinu se nadovezuje. Na tim računalima pišu završni rad i na kraju im računalo ostaje u trajnom vlasništvu.

Smjerovi

Preddiplomski stručni studij

Stručni studij informacijske tehnologije traje za redovne studente tri godine i nosi minimalno 180 ECTS. Studij je organiziran je u četiri smjera.
Smjerovi su:

  • programiranje
  • baze podataka i web dizajn
  • računalni sustavi i mreže
  • informacijski sustavi

Smjerovi se biraju u predzavršnoj godini studija izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. U završnoj godini svi su izborni kolegiji slobodni, uz preporuku izbora kolegija vezanog za izabrani smjer. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

Specijalistički diplomski studij

Specijalistički diplomski stručni studij informacijskih tehnologija traje za redovne studente dvije godine i nosi minimalno 120 ECTS. Studij je organiziran je u tri smjera. Smjerovi su:

  • Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi,
  • Računalni sustavi,
  • Ugradbena i prijenosna računala.

Smjerovi se biraju u prvom semestru, izborom dva obvezatno izborna kolegija vezana za izabrani smjer u prvom, drugom i trećem semestru, dok su dva preostala izborna kolegija slobodna. Ovim konceptom ostavljena je studentima maksimalna sloboda izbora i profiliranja studija prema vlastitim željama, a u skladu sa pravilima struke.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap