Pretraga

Za prepisivače na maturi sankcije su žestoke

A- A+


Izdvojeni članak

Prepisivali na maturi i prošli nekažnjeno

Kazne za prepisivanje u srednjoj školi obično nisu prestroge. Profesor vam oduzme ispit i pišete ponovno ili pak dobijete negativnu ocjenu koju onda ispravite. Međutim za državnu maturu takva praksa neće vrijediti. Sva moguća nedopuštena ponašanja na ispitu mature su popisana u Pravilniku, a uz to su poznate i kazne koje ćete snositi ako ćete se služiti nekom od nedopuštenih tehnika.

Ukoliko ste već sada odustali od odlazaka na pripreme za državnu maturu ili pak ne želite uopće učiti za ispite i kanite se poslužiti nekom od tehnika prepisivanja poput šalabahtera ili poznate bubice, bilo bi dobro da znate i za sankcije.

U Pravilniku o polaganju državne mature koji je Ministarstvo obrazovanja izdalo krajem prošle godine stoji i popis nedozvoljenih ponašanja učenika, ali i potencijalne sankcije koje ćete snositi ukoliko se služite nekom od nedopuštenih tehnika.

Izdvojeni članak

Ove godine nema zimskog roka, a prepisivači će morati ponovno dokazivati znanje

Najekstremnija je zamjena identiteta

Ministarstvo nedozvoljenim ponašanjem pristupnika na ispitu mature smatra ukoliko se učenik neće pridržavati uputa dežurnoga nastavnika ili će pak šarati po ispitu i to u smislu neprimjerenih sadržaja, poput vulgarnog teksta i crteža.
Nedopuštena tehnika je i korištenje svakog pribora koji nije propisan u Vodiču za polaganje ispita mature.

Ne smijete se osvrtati, razgovarati ili sporazumijevati s drugim kolegama koji kraj vas pišu ispit ili ometati ljude prilikom pisanja ispita.
Osim ovih Ministarstvo smatra nedopustivim bilo kakvo prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja te predavanje uratka drugog pristupnika.

Najekstremniji slučajevi opisuju i situaciju u kojoj posjedujete ispitne materijale ili ste zamijenili identitet i polažete umjesto neke osobe, odnosno netko drugi polaže maturu umjesto vas.

U slučaju više sile, ispit se prekida

Ako razgovarate, ometate ili prepisujete dežurni nastavnik prvo će vas opomenuti kao upozorenje. Ukoliko nastavite jednakim tempom i budete izrazito komunikativni za vrijeme pisanja ispita dežurni nastavnik će prekinuti taj dio ili cijeli ispit i tu je matura za vas gotova.
Ako predate ispit kolege ili zamijenite identitet s nekim odnosno posjedujete ispitni materijal prije roka poništit će vam se svi položeni ispiti državne mature i morat ćete ponovno izlaziti na sljedeći rok.

Ovu najstrožu mjeru poništenja svih položenih ispita će vam izreći ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovnanje obrazovanja.
Zanimljivo je napomenuti kako će se ispit za sve pristupnike prekinuti u slučaju više sile. Propisano je i da dežurni nastavnik u slučaju više sile svejedno prikupi ispitni materijal od učenika.