Pretraga

Završene su prijave ispita mature, doznali smo koji su predmeti ‘najpopularniji’ među pristupnicima

A- A+

Ovog utorka točno u podne završene su prijave ispita državne mature u redovnom roku. Ako se izuzmu obvezni predmeti – Matematika, Hrvatski i Engleski jezik, najviše maturanata pristupit će Fizici, Biologiji te Politici i gospodarstvu. No, te brojke nisu konačne jer od sada u iznimnim slučajevima maturanti mogu prijavljivati ispite i u naknadnom roku.

matura matematika kalkulator

Foto: srednja,hr

U podne je zaključana mogućnost prijava ispita državne mature u redovnom roku. Učenici i ostali kandidati koji ove godine žele pisati maturu u ljetnom roku ispite su mogli prijavljivati od 1. prosinca prošle godine.

I ove godine Fizika ‘najpopularniji’ izborni ispit

Prema podacima NCVVO-a, ispite je ukupno prijavilo 30.208 učenika, od čega najveći broj, njih 15.269 dolazi iz strukovnih škola. Gimnazijalaca koji ove godine izlaze maturu prema trenutim je podacima 11.099 a ostalih pristupnika 3.840.

U redovnom roku najviše je prijava na obveznim predmetima – na A razinu Hrvatskog izlazi 19.294 pristupnika, a na B razinu njih 9.678. Ispit iz Matematike pisat će na A razini 11.551 pristupnik, a na osnovnoj njih 17.746. ‘Najpopularniji’ strani jezik, što je treći obvezni predmet, je Engleski – višu razinu prijavilo je 18.229 pristupnika, osnovnu njih 9.662.

Od izbornih predmeta i ove je godine najčešće prijavljivana Fizika, kojoj želi pristupiti 7.845 maturanata. Po broju prijava slijedi Biologija kojoj planira pristupiti 5.212 pristupnika, dok je ispit iz Politike i gospodarstva treći ‘najpopularniji’ – prijavilo ga je 4.776 pristupnika.

U tablici u nastavku možete vidjeti podatke o broju prijava za ostale ispite mature.

Izvor: NCVVO

Naknadni rok moguće je koristiti uz opravdane razloge

Treba naglasiti kako, iako je redovni rok završen, ovo nisu konačni podaci. Naime, u iznimnim slučajevima maturanti mogu koristiti naknadni rok prijava, koji je otvoren od ovog utorka pa do 2. svibnja. Taj naknadni rok može se koristiti samo ako maturanti imaju opravdani razlog za neprijavljivanje ispita u redovnom roku, a to uključuje, primjerice, bolest, nesreću ili smrt u obitelji za vrijeme roka za prijave.

U naknadnom roku moguće je uz opravdani razlog prijaviti, odjaviti ili promijeniti prijavljenu razinu ispita, a učenici koji ga trebaju iskoristiti za to se moraju obratiti ispitnom koordinatoru u svojoj školi.

Podsjetimo, početkom ovog mjeseca počele su prijave studijskih programa, a tu radnju maturanti mogu u pravilu obaviti sve do objave konačnih rezultata mature, odnosno ove godine do 18. srpnja. Visoka učilišta mogu odrediti i ranije rokove prijave, što se obično događa kod fakulteta koji provode neku vrstu prijemnog ispita.

Prvi ispiti mature pišu se potkraj svibnja, a čitav raspored ispita možete proučiti u kalendaru NCVVO-a na ovoj poveznici.


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete. Kalkulator bodova za upise na fakultete možete isprobati ovdje.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.

matura matematika kalkulator
Share via
Copy link
Powered by Social Snap