Pretraga

Završila državna matura, evo kako su je hrvatski maturanti riješili

A- A+

U subotu su objavljeni konačni rezultati jesenskog roka državne mature, čime je ista za ovu godinu završena. NCVVO je potom objavio prezentaciju koja prikazuje koliko je kandidata pristupilo ispitima na jesenskom roku, te kako su riješili testove.

Jesenski rok državne mature završio je objavom konačnih rezultata ispita u subotu 21. rujna. Ispiti su se polagali od 27. kolovoza do 12. rujna, a tijekom tog perioda ispitima je pristupilo 6893 kandidata.

Izdvojeni članak

Državna matura: Ispiti i rješenja A i B razine iz hrvatskog jezika

Jesenskim rokom ‘vladali’ strukovnjaci

Od gotovo sedam tisuća kandidata, 5736 pristupnika činili su učenici koji su jesenskom roku pristupili iz razloga što su ili pali neki predmet na ljetnom roku, ili su morali pristupati popravnim ispitima u svojim matičnim školama. Jesenski rok pohodili su većinom strukovnjaci, kojih je bilo čak 4752, nasuprot 984 gimnazijalca. Njihove je ispite pregledavalo 130 ocjenjivača.

Ispitima na jesenskom roku po prvi put je pristupilo tek 119 učenika, od toga su šestoro učenika bili maturanti gimnazije. Jasno je iz navedenog da je ostala brojka od 5617 učenika predstavljala učenike koji su na ljetnom roku pali poneki predmet, stoga su sreću morali okušati na drugom roku. I tu prednjače strukovnjaci, jer je njih bilo sveukupno 4639 koji su maturu polagali po drugi put. Iz gimnazija je na drugom roku bilo 978 učenika.

Izdvojeni članak

Državna matura: Objavljena ispitna rješenja iz matematike

Hrvatski jezik riješili većinom za ‘trojku’

Bilo je na jesenskom roku i onih koji su htjeli popraviti učinak, stoga su ponovno polagali predmete koje su prethodno položili na ljetnom roku. Svojim ocjenama s tog roka nije bilo zadovoljno 355 gimnazijalaca, i 696 strukovnjaka. Na jesenskom roku iz jednog obaveznog ispita negativno je ocjenjeno 79 učenika, dok je dva obavezna ispita pao tek jedan maturant.

Višu razinu hrvatskog jezika palo je otprilike deset posto pristupnika, dok je većina ispit riješila za ocjenu ‘dobar’. Tek troje učenika ispit su riješili za ocjenu ‘odličan’. Rezultati iz osnovne razine hrvatskog ne razlikuju se previše, jer je i tu razinu većina riješila za ‘trojku’, no manje ih je palo ispit nego na višoj razini (otprilike sedam posto pristupnika), što je i logično.

Izdvojeni članak

Državna matura: Pragovi prolaznosti ljetnog roka 2012./2013.

Iz matematike većini ‘dvojka’

Višu razinu matematike za odličan je riješio tek jedan pristupnik, a većina (49,91 %) je istu riješilo za ‘dvojku’. Veliki postotak kandidata pao je na višoj razini najprolematičnijeg predmeta ove godine, njih čak 32,86 posto. Osnovnu razinu također je većina riješila za ‘dovoljan’, no u usporedbi s višom razinom, puno manje ih je na osnovnoj palo matematiku (njih otprilike 18 posto). Ipak, istu je razinu ovog predmeta za ‘odličan’ riješilo čak 25 pristupnika.

I engleski problematičan na osnovnoj razini

Treći obavezni predmet, engleski jezik, na višoj razini je najveći dio pristupnika riješio za ‘trojku’, a odličnim uspjehom ga je riješilo 3,82 posto pristupnika, dok je palo njih 4 posto. Osnovna se razina pokazala dosta teškom za većinu koji su je polagali, jer je najveći postotak pristupnika pao engleski jezik na jesenskom roku. Takvih je bilo čak 35 posto, dok je tek četiri posto riješilo strani jezik za ‘pet’.

Copy link
Powered by Social Snap