Pretraga

Zdravstveno veleučilište objavilo na koje će studije u jesenskom roku upisivati maturante

A- A+

Oni koji nisu ‘upali’ na željeni faks u ljetnom roku, sreću mogu okušati na jesenskom. Manji broj mjesta ostao je i na među maturantima popularnom Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, odakle su objavili i kvote za jesenski rok.

Promotorice Zdravstvenog veleučilišta stresa su oslobodile mnoge posjetitelje

Promotorice Zdravstvenog veleučilišta stresa su oslobodile mnoge posjetitelje

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu na ljetnom je roku upisa bilo među poželjnijima prema omjeru kvote i broja upisnih mjesta. Ovih je dana ZVU objavio kako će provoditi jesenski rok za popunjavanje preostalih upisnih mjesta, temeljem državne mature putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Za kandidate koji se prijavljuju putem sustava Postani student mjesta je ostalo na uglavnom na izvanrednim studijima te za strane studente:

Za upis maturanti moraju imati položene B razine obveznih predmeta mature – Hrvatskog, Matematike i stranog jezika.

Uz prijavu na studije Zdravstvenog veleučilišta putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, koju je moguće obaviti do 31. kolovoza 2020., potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju, najkasnije sa 2. rujnom 2020.:

a) Potvrdnica pripadajućeg školskog dispanzera o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima
b) Za studij radiološke tehnologije – dokumentacija koja uključuje potvrdu o sposobnosti za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (kariogram nije potreban). Predmetnu potvrdu možete zatražiti isključivo od ovlaštenih medicina rada Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.
c) Za studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike – dokumentacija (potvrdnicu) koja uključuje nalaz oftalmologa koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja.
d) Fotokopiju osobne iskaznice

Maturanti koji su navedenu dokumentaciju priložili prilikom prijave na ljetni upisni rok, ne trebaju je ponovno prilagati.

Dokumente je potrebno dostaviti uz popunjeni online obrazac koji se nalazi na web stranicama ZVU-a. Ukoliko niste u moguónosti popuniti online obrazac, navedene potvrdnice i popunjeni obrazac možete dostaviti poštom na Zdravstveno veleučilište,  najkasnije do 2. rujna. Upis studenata na Zdravstveno veleučilište u jesenskom se roku provodi 18. rujna.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2021. i u grupi Maturanti 2020/2020. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2021. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.

Zadatke s prošle državne mature riješite u našem sustavu za učenje kvizovi.srednja.hr

Copy link
Powered by Social Snap