Pretraga

22 zahtjeva o obrazovanju za pobjednike izbora

A- A+

GOOD inicijativa koja okuplja organizacije civilnog društva koje se bave neformalnim obrazovanje i ljudskim pravima objavila je svoje predizborne zahtjeve. Od pobjednika predstojećih parlamentarnih izbora, između ostalog, draže donošenje rezolucije o obrazovanju.

foto: GOOD inicijtiva

Zahtjevi inicijative tiču se javnih politika u obrazovanju, financiranja, kurikularne reforme, građanskog odgoja i obrazovanja te cjeloživotnog obrazovanja.  Osnovni zahtjev odnosi se na donošenje rezolucije o obrazovanju.

– Tražimo od kandidata i kandidatkinja na prijevremenim parlamentarnim izborima da jasno i nedvosmisleno odrede provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije kao strateški nacionalni cilj, a to pokažu donošenjem Rezolucije u obrazovanju koju će donijeti Hrvatski sabor, istaknuo je danas Mario Bajkuša iz GOOD inicijative.

Iz inicijative ističu da hrvatski obrazovni sustav treba biti usklađen sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, te da je potrebno  uložiti veće napore u demokratizaciji škola i obrazovnog sustava u cijelosti.  

– Mnoga istraživanja pokazala su demokratski deficit mladih, a škole su podkapacitirane za provođenje kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja. Nakon eksperimentalne provedbe u 12 hrvatskih škola, uveden je neodgovarajući model građanskog odgoja i obrazovanja. Osim toga, nadležno tijelo zaduženo za usavršavanje nastavnika, Agencija za odgoj i obrazovanje, nije osigurala kvalitetne programe usavršavanja te nije pružila drugim provoditeljima stručnog usavršavanja nastavnika odgovarajući model suradnje, rekla je Emina Bužinkić iz inicijative. 

Između ostaloga, inicijativa traži da se Ministra znanosti obrazovanja i sporta imenuje potpredsjednikom Vlade RH, da se izradi Akcijski plan provedbe Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije, da se poveća ulaganje u obrazovanje i znanosti na 6 % do 2020. godine te da se građanski odgoj i obrazovanje postupno uvede kao poseban obavezni predmet najmanje jednu godinu u osnovnoj te u srednjoj školi.

– Jedan od predizbornih zahtjeva je i razvijanje modela inkluzivnog obrazovnog sustava djece izbjeglica i djece migrantskog podrijetla, ali i osjetljivosti prema djeci koja su u opasnosti od isključenosti. Potrebno i osigurati njihovu inkluziju i sudjelovanje u školama, istaknuo je Bajkuša

Izdvojeni članak

Jokić i ekspertna skupina dirljivim se pismom oprostili od kurikularne reforme

Zahtjevi GOOD inicijative

Prenosimo sve zahtjeve GOOD inicijative.

1. Donijeti Rezoluciju o obrazovanju u Hrvatskom saboru kojom će se provedba Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije odrediti kao strateški nacionalni cilj.
 

2. Ministra znanosti, obrazovanja i sporta imenovati potpredsjednikom Vlade s jedinom zadaćom provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

3. Izraditi Akcijski plan provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije na godišnjoj razini te pratiti provedbu i izrađivati godišnje izvještaje o provedbi. Akcijski plan treba biti donesen krajem svake godine uz prijedlog proračuna. 

4. Usvojiti Plan razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

5. Povećati ulaganje u obrazovanje i znanosti na 6% BDP do 2020. godine, te 7% do 2030. godine. 

6. Osigurati poticajno okruženje za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda namijenjenih reformi obrazovanja temeljem kvalitetnih i dobro planiranih strategija, rezultata i indikatora.  

7. Na temelju godišnjeg Akcijskog plana provedbe Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije osigurati financijske i operativne kapacitete. 

8. Osigurati stabilno proračunsko financiranje mjera koje osiguravaju inkluziju (pomoćnici u nastavi, dodatno učenje hrvatskoj jezika i ostalo).

9. Nastavak provedbe Cjelovite kurikularne reforme s istim timom i istim planom utemeljenim na stručnosti i transparentnosti. 

10. Osigurati normativni, financijski i operativno-provedbeni okvir za provedbu Cjelovite kurikularne reforme. 

11. Eksperimentalno uvesti i provesti kurikulume proizašle iz Cjelovite kurikularne reforme u 60 škola u školskoj godini 2017./2018. Osigurati pripremu i usavršavanje učitelja i nastavnika za eksperimentalnu provedbu.

12. Sustavno i kvalitetno uvođenje GOO u osnovne i srednje škole međupredmetno. 

13. Strateški postupno uvoditi GOO kao poseban obvezni predmet najmanje jednu godinu u osnovnoj školi te u srednjoj školi. 

14. Kvalitetna i sustavna priprema učitelja za provedbu GOO kroz programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

15. Usvojiti Strategiju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s posebnim naglaskom na stimuliranje uključenosti u programe cjeloživotnog učenja i stručnog usavršavanja nakon završenog formalnog obrazovanja na način da se do 2020. dostigne barem polovica uključenosti jednaka prosjeku EU.

16. Osigurati poticajno okruženje i normativni okvir za demokratizaciju sustava upravljanja školama. 

17. Strateški oblikovati sustav profesionalnog razvoja učitelja te sustav licenciranja učitelja. 

18. Oblikovati sustav licenciranja ravnatelja te isti osloboditi utjecaja politike. 

19. Agencija za odgoj i obrazovanje treba izraditi standarde, procedure i kriterije za programe stručnog usavršavanja učitelja koje provode vanjski dionici, organizacije i ustanove, kao i za programe suradnje škola i organizacija civilnog društva usmjerene na učenje zalaganjem u zajednici. U stručnom timu koji razmatra ostvaruju li programi postavljane standarde trebaju biti neovisni stručnjaci. 

20. Podržati osnivanje i rad interkulturne škole u Vukovaru kao dodatnog modela obrazovanja posebno primjerenog u višeetničkim zajednicama. 

21. Razviti i implementirati model inkluzije u obrazovni sustav djece izbjeglica i djece migrantskog podrijetla. 

22. Pratiti i poticati prilagodbu sustava potrebama djece iz skupina u riziku od socijalne isključenosti te djeci s invaliditetom, teškoćama i posebnim potrebama.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap