Pretraga

Demanti Ministarstva znanosti i obrazovanja na naš tekst o snažnom revoltu među zaposlenicima MZO-a

A- A+

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja danas je na adresu naše redakcije stigao zahtjev za ispravak informacija, a vezano za naš jučerašnji tekst “Ministrica Divjak otvorila novi front: Preraspodjelom radnih mjesta izazvala snažan revolt među zaposlenicima MZO-a“. Sukladno Zakonu o medijima, ispravak MZO-a objavljujemo u cijelosti.

Ministrica Blaženka Divjak | Foto: srednja.hr

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o medijima, glava VI., odjeljak 1., članak 40., molimo da u cjelini i na istome
mjestu objavite ovaj ispravak netočnih informacija iznesenih u tekstu novinarke Dore Kršul koji je
objavljen na portalu Srednja.hr dana 01. veljače 2018. godine pod naslovom „Ministrica Divjak
otvorila novi front: Preraspodjelom radnih mjesta izazvala snažan revolt među zaposlenicima MZO-
a“.

U tekstu je izneseno niz netočnih informacija na koje smo dužni reagirati. Pojašnjenja šaljemo u
nastavku:

1. „Rješenja o rasporedu na radna mjesta dobilo je 290 službenika MZO-a. Prema Uredbi o
unutarnjem ustrojstvu, u MZO je zaposleno 392 službenika i namještenika.

U tekstu je pogrešno naveden broj zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja. U MZO nije
zaposleno 392 službenika i namještenika, već 290 službenika i 14 namještenika. Okvirni broj radnih
mjesta službenika i namještenika prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i
obrazovanja (Narodne novine, broj 86/17) je 392. Okvirni broj radnih mjesta znači broj ustrojenih
radnih mjesta, od kojih nisu sva radna mjesta popunjena. Dakle, rješenja o rasporedu na radna mjesta
dobili su svi zaposleni službenici i namještenici, sukladno zakonskoj obvezi prilikom donošenja
novog Pravilnika i Uredbe, a ostatak do broja 392 su upražnjena radna mjesta. Dakle, u MZO-u je,
prema važećoj Uredbi, trenutno 88 upražnjenih radnih mjesta.

2. „Mnogi zaposlenici navodno su premještani iz jedne uprave u drugu….

Zaposlenici nisu premještani, nego su raspoređivani na radna mjesta sukladno novom ustroju MZO-
a. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj
86/17), ustrojene su nove ustrojstvene jedinice Ministarstva. Pravilnikom o unutarnjem redu
Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. prosinca 2017. godine, ustrojena su nova radna mjesta u
ustrojstvenim jedinicama koje su ustrojene Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i
obrazovanja (Narodne novine, broj 86/17). Na ta nova radna mjesta su donošenjem rješenja o
rasporedu na radna mjesta raspoređeni svi zaposleni službenici i namještenici. Samo 11 službenika,
od njih 290 je donošenjem rješenja o rasporedu na radno mjesto promijenilo ustrojstvenu jedinicu.

3. „Prilikom premještanja zaposlenika nisu se slušali njihovi afiniteti.

Službenici nisu premještani, nego su raspoređivani na radna mjesta sukladno članku 127. stavku 1.
Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12,
37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), kada se donese pravilnik o unutarnjem redu, a na temelju novog
ustroja Ministarstva, službenici se raspoređuju na radna mjesta iz tog pravilnika prema potrebama
službe i stručnom znanju. Dakle, službenici se raspoređuju prema potrebama službe i stručnom
znanju, a ne prema njihovom afinitetu.

4. „Zaposlenici su navodno na neviđeno potpisivali rješenja o vlastitoj preraspodjeli, odnosno pri
potpisivanju rješenja nisu mogli vidjeti što točno potpisuju, tj. gdje ih se premješta.

Državni službenici ne potpisuju ugovore o radu, nego im se dostavljaju rješenja o rasporedu na radno
mjesto. Rješenje je doneseno kada ga potpiše ministrica, a službenik potpisuje primitak rješenja, jer
od dana dostave teku rokovi u kojima se službenik može žaliti. Sukladno navedenom zaposlenici
nisu potpisivali rješenja o vlastitoj preraspodjeli, nego su preuzimali rješenja o rasporedu na radno
mjesto.

S obzirom na objavu netočnih navoda, molimo da se postupi sukladno Zakonu o medijima.

S poštovanjem,
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA