Pretraga

Dva velika zagrebačka fakulteta predstavila nove uprave, pogledajte tko će ih voditi

A- A+

Na dva fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dužnost su preuzeli novi dekani. Sanja Sever Mališ nova je dekanica Ekonomskog fakulteta, a Vedran Bilas novi je dekan Fakulteta elektronike i računarstva. Njihovi mandati počeli su s početkom nove akademske godine, a javno su predstavili i nove uprave.

novi dekani2

Foto: Ekonomski fakultet, FER

Fakultet elektrotehnike i računarstva i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu imaju nove dekane. Sanja Sever Mališ nova je dekanica Ekonomskog fakulteta i prva žena na toj poziciji. Na mjesto dekanice dolazi nakon Jurice Pavičića, a prethodno je radila kao prodekanica za poslovne procese i strateška partnerstva. Vedran Bilas novi je dekan FER-a, a na tu poziciju došao je nakon Gordana Gledeca.

Nova dekanica Ekonomskog fakulteta

Sanja Sever Mališ rođena je 1982. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu 2004. godine, a magistrirala 2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2008. godine, a 2010. godine je stekla titulu doktora znanosti obranom doktorskog rada pod naslovom ‘Interni nadzorni mehanizmi u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja’.

Radila je u Privrednoj banci Zagreb na poslovima računovodstvene kontrole i analize. Na Ekonomskom fakultetu radi od 2005. godine kao asistentica na Katedri na računovodstvo, 2012. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a od 2018. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice. Od 2008. godine radi i kao vanjski suradnik na Fakultetu organizacije i informatike.

Do sada je aktivno sudjelovala u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata te je, samostalno i u koautorstvu, objavila više stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja. Koautorica je i nekoliko sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga.

ekonomija efzg prodekani

Foto: Ekonomski fakultet

Novi prodekani Ekonomskog fakulteta

Nova dekanica predstavila je i novoizabrane prodekane. Božidar Jaković je novi prodekan za studente, studijske programe i digitalizaciju, Kosjenka Dumančić je nova prodekanica za strateška partnerstva i projekte, Zoran Wittine je novi prodekan poslovanje i infrastrukturu, a Zoran Krupka je novi prodekan za kvalitetu i internacionalizaciju.

Božidar Jaković rođen je 1981. godine, a magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu. Doktorirao je 2012. godine. Radio je kao vanjski suradnik za Plivu, a od 2006. godine radi na Ekonomskom fakultetu kao asistent na Katedri za informatiku.

Kosjenka Dumančić rođena je 1974. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i 2001. godine položila pravosudni ispit. Od 2005. godine radi na Ekonomskom fakultetu, a 2011. godine stekla je titulu doktora znanosti.

Zoran Wittine magistrirao je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu, a 2012. godine je stekao doktorat. Na Ekonomskom fakultetu radi od 2006. godine, radio je i za tvrtku McKinsey & Company.

Zoran Krupka je završio Ekonomsku i birotehničku školu Bjelovar, a zatim upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu, na kojem je magistrirao 2006. godine. Titulu doktora znanosti stekao 12. veljače 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom ‘Utjecaj okruženja na strategije upravljanja markom na međunarodnom tržištu’. Nekoliko je puta boravio na usavršavanju u inozemstvu, a kao gostujući profesor održavao je predavanja u SAD-u, Čileu, Belgiji, Brazilu i Portugalu.

Izdvojeni članak
Stjepan Lakušić

Novi zagrebački rektor Lakušić pozdravio studente: ‘Želim da ostvarite sve planove, želje i snove’

Novi dekan FER-a

Vedran Bilas rođen je u Makarskoj 1968. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao u polju elektrotehnike na FER-u. Magistrirao je 1995. godine, a doktorirao 1999. godine. Od 1992. godine radi na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija FER-a, a 2010. godine izabran je u zvanje redovitog profesora.

Sudjelovao je na sedam znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, jednom PoC projektu BICRO, jednom COST projektu i dva EU FP7 projekta. Objavio je više od 100 radova u časopisima i zbornicima konferencija u području elektromagnetskih induktivnih mjerenja, elektroničkih sustava za rad u teškim uvjetima te inteligentnih senzora i senzorskih mreža.

Vedran Bilas od 2000. godine vodi istraživačku grupu Laboratorij za inteligentne senzorske sustave. Član je stručne udruge IEEE i Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku.

nova uprava

Foto: FER

Novi prodekani FER-a

Novu upravu FER-a uz Bilasa čine i Stjepan Bogdan kao novi prodekan za istraživanje i inovacije, Jadranko Matuško kao novi prodekan za poslovanje i digitalizaciju, Ana Sušac kao nova prodekanica za studente te Bojan Trkulja kao prodekan za nastavu.

Stjepan Bogdan dokiplomirao je 1990., a doktorirao 1999. godine. Područje istraživanja su mu bespilotne letjelice i više-robotski sustavi. Kako se navodi na stranicama FER-a, poziv nastavnika smatra privilegijem jer mu je omogućio da vrijeme provodi sa zanimljivim i pametnim mladim ljudima od kojih svaki dan nauči nešto novo.

Jadranko Matuško diplomirao je 1999. godine, a doktorirao je 2008. godine. Kao asistent počeo je raditi 2008. godine, a od 2018. godine redoviti je profesor na Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.

Ana Sušac izvanredna je profesorica na Zavodu za primijenjenu fiziku, a interes za obrazovanje razvila je još kao studentica fizike, što nastoji povezati i s područjem kojim se danas bavi, a to je edukacijska fizika i edukacijska neuroznanost.

– Kao istraživačica u tom području, ali i kao nastavnica na FER-u, svjesna sam koliko su pandemija bolesti COVID-19 i potres utjecali na studente. Tijekom mandata prodekanice za studente nastojat ću ublažiti negativne posljedice vanjskih (ne)prilika i raditi na poboljšanju različitih aspekata života studenata na FER-u. Nastavit ćemo postojeće i uspostaviti nove suradnje sa školama, s ciljem popularizacije znanosti, ali i upoznavanja budućih studenata sa zahtjevima studija, potrebnim radnim navikama i metodama učenja, rekla je nova prodekanica za studente.

Bojan Trkulja se bavi računalnim modeliranjem u elektromagnetizmu, u kojem se dijelom preklapaju matematika, fizika, elektrotehnika i računarstvo. Svoju novu poziciju vidi kao priliku da doprinese unaprjeđenju ključnih procesa vezanih uz odvijanje nastave na FER-u.

novi dekani2
Share via
Copy link
Powered by Social Snap