Pretraga

Evo kako studenti i srednjoškolci mogu do besplatnog ZET-ovog pokaza

A- A+

Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva ostvareni u 2015. godini, jednaki ili manji od 2.000 kuna.

Foto: Srednja.hr

Ukoliko ste redovni učenik ili student s prebivalištem u Zagrebu, a prihodi po članu kućanstva u 2015. godini bili su vam 2.000 kuna ili manje, ne morate se više ‘švercati’ u tramvaju – imate pravo na besplatan pokaz.

Izdvojeni članak

Studentski pokaz u Zagrebu među jeftinijima, ali kazne za vožnju bez karte najviše

Sukladno članku 3. Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a ostvaruju i azilanti s boravištem u Gradu Zagrebu, kojima je odobren azil sukladno Zakonu o azilu.

Za utvrđivanje prava na besplatnu pokaznu kartu ZET-a potrebno je Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport podnijeti obrazac zahtjeva.

Uredno i čitko popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti: uredno i čitko popunjen i potpisan obrazac izjave o članovima kućanstva, potvrdu o redovitom školovanju, statusu redovitog studenta ili apsolventa sa studentskim pravima te obostrane preslike osobnih iskaznica podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva starijih od 18 godina.

Zahtjevi se mogu predati u pisarnicama područnih ureda Gradske uprave, a obrazac zahtjeva i obrazac izjave o članovima kućanstva možete preuzeti ovdje.