Pretraga

Francuzi pogreške na maturi ispravljaju usmenim

A- A+

Hrvatski srednjoškolci nisu jedini koji se suočavaju s državnom maturom. Zapravo takav tip mature prisutan je u gotovo svim zemaljama u Europi. U Francuskoj je situacija maturantima još teža, jer kad padnu na nekom ispitu mature, oni moraju ponavljati razred.

Od 6. do 16. godine svi moraju u školu

Od šeste do šesnaeste godine svaki Francuz mora proći obvezatno obrazovanje. Do 11. godine pohađa se osnovna škola, nakon toga niža srednja škola do 15. godine, te naposlijetku prvi razred srednje škole. Nakon niže srednje škole svakom učeniku dodjeljuje se diploma koja je ekvivalent svjedodžbama u hrvatskom obrazovnom sustavu.

Nakon toga učenik može nastaviti srednju školu koja traje do njegove punoljetnosti, a izbor se nudi između opće, tehnološke i strukovne škole.

Usmeni ako nedostaje bod ili dva za prolaz na maturi

Nacionalni ispiti se provode redovito kroz cijelo školovanje, a ukoliko učenici padnu jedan od ispita, postoji mogućnost da moraju ponavljati prethodni razred. Matura se polaže na kraju srednje škole, obično u 18. godini života i nije obvezna ako učenik ne kani ići na fakultet. Matura se ocjenjuje sa 20 mogućih bodova, od kojih je 10 potrebno za prolaz. Ukoliko učenik bude bodovan sa 8 ili 9 bodova, može ići na usmeni ispit kako bi postigao prolaz.

Svi grijesi i pohvale u jednoj knjižici

Sve ocjene učenika, ali i profesorske napomene stoje u učeničkoj izvještajnoj knjižici koja ga prati od početka do kraja školovanja. Čak i polaganje mature nije obvezno za one koji ne žele nastaviti svoje obrazovanje. Oni mogu dobiti certifikat koji im potvrđuje da su završili srednju školu, ukoliko im ukupni prosjek ocjena iznosi 8 ili više bodova, sukladno sistemu bodovanja samog ispita mature.

Francuzi pogreške na maturi ispravljaju usmenim
Share via
Copy link
Powered by Social Snap