Pretraga

Glasujte u anketi: Bi li u srednjim školama trebalo zabraniti dežurstva učenika na ulazu u zgradu?

U Osnovnoj školi Nedelišće inspekcija je proteklog tjedna zabranila dežurstva učenika na ulazu u školu. Školu je prijavio anonimac koji je stava da su učenici koji dežuraju na porti izloženi opasnostima. To nas je potaknulo da među čitateljima provedemo dvije ankete – u prvoj vas pitamo slažete li se s potezom inspekcije u slučaju nedelišćanske škole, a u drugoj kakav je vaš stav po pitanju dežurstava učenika u srednjim školama.

Foto: Ava Dickson, Unsplash

Temeljem prijave anonimca prosvjetnoj inspekciji u OŠ Nedelišće u Međimurskoj županiji zabranjena su dežurstva učenika na ulazu u školu. Prijavitelj je školu optužio da djecu izrabljuje gotovo kao robove, da su izložena teškom fizičkom radu u kuhinji, a kad dežuraju na porti kod ulaznih vrata, izloženi su opasnostima.

Inspekcija zabranila dežurstva učenika na ulazu u školu: Anonimac prijavio da se djecu izrabljuje

Iako ne postoji propis kojim se dežurstva učenika na ulazu u škole izrijekom zabranjuju, ravnatelj OŠ Nedelišće pojasnio je da se Ministarstvo prilikom prijave ovakvih slučajeva poziva na dva članka Zakona – članak koji kaže da je dijete u školi dužno biti na nastavi, pa se iz toga zaključuje da, ako je dežuran na hodniku, nema ga na nastavi. Druga je odredba ona koja kaže da se učenicima u školi mora osigurati sigurno okruženje, a iz toga se da zaključiti da, ako se dijete nalazi na ulaznim vratima škole, može se potencijalno dogoditi opasnost ako netko nasrne na njega.

– I jedna i druga odredba imaju utemeljenje u zakonu i pravilniku, no obje su načelnog karaktera. U praksi, Ministarstvo neće svojom odlukom ili uredbom to zabraniti jer znaju da će time školama izazvati niz problema. Osim ako ne stigne prijava…, rekao je ravnatelj Ivica Paić za Večernji list.

Svoj stav po pitanju zabrane dežurstva u ovoj osnovnoj školi možete izraziti u anketi koja slijedi:

 

Iako ne postoji službena odluka Ministarstva kojom se izrijekom zabranjuju dežurstva učenika na ulazu u školu mnoge osnovne škole u posljednjih su nekoliko godina ukinule takvu praksu, upravo zbog spomenute odredbe zakona koja kaže da su učenici dužni biti na nastavi.

No, u mnogim srednjim školama učenici i dalje ‘dežuraju’ na ulazu u školu, pa vas u anketi koja je pred vama pitamo i što mislite bi li se u srednjim školama ova praksa trebala ukinuti:

Glasujte u anketi: Bi li u srednjim školama trebalo zabraniti dežurstva učenika na ulazu u zgradu?
Share via
Copy link
Powered by Social Snap