Pretraga

Grad Split zapošljava čak 320 osoba: Doznajte o kakvim je poslovima riječ i kolika je plaća

A- A+

Jedna od mjera aktivne politike zapošljavanja su i javni radovi, a upravo kroz taj program Grad Split je raspisao natječaj za prijem 320 osoba. Cilj ovog masovnog zapošljavanja aktivacija je nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava, nepogoda s kojima se dio dalmatinskih gradova pred nekoliko mjeseci žestoko borio.

Foto: pixabay

Čak 320 osoba potražuje se u oglasu Grada Splita za korištenje mjere javni radovi, a riječ je o poslovima održavanja nerazvrstanih cesta. Ti poslovi obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovima na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenju cestovnih jaraka, čišćenju i osposobljavanju prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenju korita oborinskih kanala.  Kako stoji u oglasu, korisnici mjere radit će i na održavanju poljskih puteva: pomagati pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenju i održavanju rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanju čistim i uređivanju postojećih izvora vode u šumama te ostalim preventivno-uzgojnim radovima planiranim godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara i sličnim poslovima.

Izdvojeni članak

Bogu plakati! Pogledajte bizarni, ali i diskriminatorni oglas za posao koji je objavio Grad Dubrovnik

Sukladno pravilima HZZ-a čijim je sredstvima program financiran, pravo ovakvog zapošljavanja imaju dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju, bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih. Za spomenute mlade osobe do 29 godina uvjet je da su prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca. Na oglas se mogu javiti i  mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci ili  mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci. Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

Program javni radovi može trajati do 6 mjeseci u punom radnom vremenu ili do 6 mjeseci u nepunom radnom vremenu uz mogućnost obrazovanja. Subvencija iznosi 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn ili 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn (ukoliko je rad u nepunom radnom vremenu). Ukoliko osobe imaju više od dva kilometra od adrese stanovanja do mjesta rada, isplaćuje im se i trošak prijevoza. U naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, putni trošak isplaćuje se mjesečno u visini od 0,75 kn po prijeđenom kilometru do propisane visine od najviše 1.200 kn.

Natječaj je otvoren od 20. do 27. studenog 2017. godine, a više detalja iz njega te na koju se adresu javljate možete doznati na ovoj poveznici.

Grad Split zapošljava čak 320 osoba: Doznajte o kakvim je poslovima riječ i kolika je plaća
Share via
Copy link
Powered by Social Snap