Pretraga

HNB studentima nudi stipendiju od 3.000 kuna mjesečno, pogledajte koji su kriteriji

A- A+

Hrvatska narodna banka studentima nudi osam stipendija od 3.000 kuna mjesečno, no glavni uvjet je da studenti odgovaraju profilu koji je potreban za rad u Hrvatskoj narodnoj banci. Donosimo detaljne upute kako se prijaviti te koji su kriteriji za natječaj koji traje do 22. listopada.

Foto: Filip Filipović, Pixabay

Čak osam stipendija u mjesečnom iznosu od 3.000 kuna studentima nudi Hrvatska narodna banka. No, studenti moraju odgovarati profilu koji je potreban za rad u HNB-u.

– Kandidat treba imati završenu najmanje prvu godinu studija, treba biti redoviti student integriranog (preddiplomskog ili diplomskog) ili diplomskoga ili preddiplomskog studija iz polja/područja ekonomije ili matematike ili informatike odnosno računarstva odnosno informatičkih tehnologija ili grafičke tehnologije.
Treba imati državljanstvo Republike Hrvatske i studirati na nekom od fakulteta ili visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, stoji na stranicama HNB-a.

Poželjno je da student pohađa studijski program koji odgovara obavljanju poslova u HNB-u

Također, unutar polja/područja navedenih u uvjetima, poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na fakultetima i/ili visokim učilištima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova: ekonomista istraživača, administratora sustava, administratora baza podataka, mrežnih administratora i programera ili onima na kojima se stječu kompetencije u kojima se traži sposobnost za poslove matematičkoga modeliranja, primjene analitičkih i numeričkih metoda, grafičkih analiza, provjere grafičkih uređaja, odnosno oni koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Studenti se prijavljuju putem prijavnice te prilažu potrebne dokumente: potvrda fakulteta ili visokog učilišta o statusu redovitog studenta, nazivu upisanog studijskog programa ili smjera programa, potvrda o studijskoj godini koja je u trenutku prijave na natječaj u tijeku, prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena, od upisane prve godine studija pa do trenutka prijave za stipendiju, ovjeren od fakulteta ili visokog učilišta, preslika osobne iskaznice ili drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je vidljivo državljanstvo i prebivalište te životopis i motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Izdvojeni članak
novac kune

Ovi mladi ljudi jednom studentu daju ‘džeparac’: Prijavite se i osvojite stipendiju od 12.000 kn

Prijave elektroničkim putem

Popunjena prijavnica dostavlja se u Word formatu i to elektroničkim putem na mail HNB-a s ostalim skeniranim dokumentima potrebnima za prijavu na natječaj.
HNB će isplaćivati mjesečni iznos stipendije najkasnije do 15. u mjesecu, a stipendisti imaju mogućnost korištenja stručne knjižnice HNB-a.

– Ovisno o poslovnoj potrebi i mogućnostima Hrvatske narodne banke, za stipendiste Hrvatske narodne banke predviđeno je obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje. Poželjno je da stipendist odabere temu diplomskoga ili preddiplomskog završnog rada iz područja središnjeg bankarstva odnosno iz domene poslova i/ili funkcija Hrvatske narodne banke, poručili su iz HNB-a.

Student je obvezan raditi u HNB-u, ako će se to od njega tražiti

Jedna od obveza nakon završetka fakultetskog obrazovanja studenta je da, ako će Hrvatska narodna banka iskazati interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan zaposliti se i ostati na radu u Hrvatskoj narodnoj banci najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.

– Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija, uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije, stoji na stranicama HNB-a.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije na zahtjev Hrvatske narodne banke.

Izdvojeni članak
stipendije

Ministarstvo donijelo odluku o dodjeli STEM stipendija: Izašao novi popis studija za koje se dijeli

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu: upisani studij, tj. studijski program ili smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke, rezultati ostvareni tijekom postupka odabira, ukupno ostvaren broj ECTS bodova do trenutka prijave, uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka svih ocjena i slično) te ostala postignuća ostvarena tijekom studija (rezultati na natjecanjima, nagrade, preporuke, priznanja rektora/dekana ili slično.

Uz to studentima će se procijeniti razina motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci, njihovo sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu. U obzir će se uzeti i aktivno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu.

– Odabir stipendista, odnosno točan broj dodijeljenih stipendija Hrvatske narodne banke i njihov omjer s obzirom na polja/područja navedena u uvjetima natječaja, utvrdit će se naknadno, nakon obavljene psihologijske procjene i završenoga cjelokupnog postupka odabira, pojašnjavaju iz HNB-a.

Nakon dodjele stipendija, obveze stipendista su slijedeće: dostava potvrde fakulteta ili visokog učilišta o redovitom upisu u svaki sljedeći semestar, nakon svake završene studijske ili akademske godine student mora dostaviti potvrde o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena te završetak studija na upisanom studijskom programu najkasnije šest mjeseci nakon roka završetka posljednje upisane studijske ili akademske godine.

HNB studentima nudi stipendiju od 3.000 kuna mjesečno, pogledajte koji su kriteriji
Share via
Copy link
Powered by Social Snap