Pretraga

Izabrano novo vodstvo najvišeg tijela koje brine o razvitku hrvatske znanosti: Pogledajte o kome se radi

A- A+

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj dobilo je novu predsjednicu i devet novih članova. Na čelo najvišeg tijela koje brine o razvitku hrvatske znanosti zasjela je profesorica Mirjana Polić Bobić s Odsjeka za romanistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Uz nju, Hrvatski sabor imenovao je devet članova, s obzirom na to da se svake dvije godine imenuje polovica članova NVZVOTR-a.

Nova predsjednica NVZVOTR-a Mirjana Polić Bobić prilikom dodjele Kraljevskog odlikovanja Reda Izabele Katoličke | Foto: unizg.hr

Jučer je održana konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR), najvišeg stručnog tijela koje brine za razvitak i kvalitetu znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj. Vijeće je definirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a Hrvatski sabor svake četiri godine imenuje predsjednika Vijeća te svake dvije godinu polovicu članova Vijeća.

Mandat predsjednika i polovice članova istekao je 1. travnja 2018. godine te je Hrvatski sabor,
12. srpnja 2019. godine imenovao prof. dr. sc. Mirjanu Polić Bobić predsjednicom NVZVOTR-a te devetero članova. Iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenovani su: prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Mladen Šolić i prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan, a iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenovani su: prof. dr. sc. Damir Magaš, akademik Ivica Kostović i prof. dr. sc. Damir Agičić. Članom NVZVOTR-a iz reda predstavnika gospodarstva imenovan je prof. dr. sc. Zdravko Tolušić, iz reda predstavnika poduzetništva dr. sc. Gojko Ostojić, dok je kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenovan dr. sc.
Petar Pervan.

Uz novoimenovane, članovi NVZVOTR-a kojima teče mandat su: dr. sc. Vladimir Gajger, akademik Mislav Ježić, akademik Vladimir Bermanec, dr. sc. Marcela Andreata Koren, dr. sc. Neven Vidaković, dr. sc. Petar Mišević, Boris Popović i prof. dr. sc. Mladen Boban.

Predsjednica NVZVOTR-a bila je pomoćnica ministra Primorca: Nije joj pošlo za rukom postati dekanicom Filozofskog

Izdvojeni članak

Hrvatski studiji bez potvrđene dopusnice za rad već godinu i pol? MZO: ‘Pravni status HS-a nije u skladu s propisima’

Nova predsjednica NVZVOTR-a Mirjana Polić Bobić redovita je profesorica u trajnome zvanju s Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2004. i 2005. godine bila je pomoćnica tadašnjem ministru znanosti i obrazovanja Draganu Primorcu, a prije dvije godine kandidirala se za dekanicu Filozofskog fakulteta. Na to je mjesto tada izabrana Vesna Vlahović-Štetić, a Polić Bobić u svojoj je kandidaturi imala podršku tzv. Inicijativnog kruga sastavljenog od nekoliko profesora FF-a koji su se protivili odluci Fakultetskog vijeća o neproduljenju radnog odnosa akademiku Mislavu Ježiću.

Od 1995. do 1998., za vrijeme mandata rektora Sveučilišta u Zagrebu Marijana Šunjića, bila je prorektorica za međunarodnu suradnju Sveučilišta, u dva je navrata bila pročelnica Odsjeka za romanistiku na Filozofskom fakultetu, članica je glavnog odbora Matice hrvatske, a 2017. godine dobila je priznanje Reda komendatorice reda Izabele Katoličke Kraljevstva Španjolske.

Od novijih sveučilišnih vijesti, moguće je pronaći i informaciju kako je Polić Bobić u rujnu prošle godine, uz prorektora zagrebačkog sveučilišta Antu Čovića, sudjelovala u osnivanju sindikalne podružnice Hrvatskog sveučilišnog sindikata na Filozofskom fakultetu. Podsjetimo, Hrvatski sveučilišni sindikat osnovan je 2017. u jeku studentske blokade i štrajka nastavnika na Hrvatskim studijima i svojevrsni je antipod Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja. Na čelu sindikata je Vlatka Vukelić s Hrvatskih studija.

Imenovani znanstvenici iz IDIZ-a, Pilara, Sveučilišta u Zadru, kao i jedan akademik

Izdvojeni članak

Hrvatski studiji postaju utočište za članove HSP AS: Nakon dopredsjednice, zaposlen i glasnogovornik stranke

Od novoimenovanih članova NVZVOTR-a, iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenovana je profesorica Vlasta Ilišin, znanstvenica sa zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja koja se u svome radu bavi istraživanjima mladih. Iz iste su kategorije, uz Ilišin, imenovani Mladen Šolić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split te Ljiljana Kaliterna Lipovčan, znanstvenica iz područja psihologije s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.

Iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju Hrvatski sabor imenovao je Damira Magaša, profesora s Odjela za geografiju zadarskog sveučilišta, zatim akademika Ivicu Kostovića, ravnatelja Hrvatskog instituta za istraživanje mozga te profesora Damira Agičića s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Iz reda predstavnika gospodarstva imenovan je Zdravko Tolušić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, iz reda predstavnika poduzetništva imenovan je Gojko Ostojić, osnivač međunarodnog sveučilišta Libertas, a kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju imenovan je Petar Pervan, iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, ujedno i znanstvenik s Instituta za fiziku.

Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, NVZVOTR najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Hrvatskoj, a među time daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja, utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života, propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti, predlaže članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju itd.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap