Pretraga

Izašli su konačni rezultati popisa stanovništva, pogledajte kakvo je stanje u vašem naselju

A- A+

Državni zavod za statistiku upravo je objavio konačne rezultate popisa stanovništva. Iz njih je vidljivo kako Hrvatska ima 3.871.833 što je pad za 9,64 posto u odnosu na prošli popis iz 20211. Objavljeni su i detaljni podaci i o strukturi stanovništva prema spolu, religiji, materinskom jeziku i nacionalnosti.

zagreb trg bana jelačića

Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića
Foto: Unsplash; Kristijan Arsov

Državni zavod za statistiku ovog je četvrtka objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj provedenog 2021. godine. Riječ je o podacima prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.

– Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48,17 posto) i 2.006.704 žene (51,83 posto). U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64 posto, stoji u priopćenju DZS-a.

Mlađih od 14 oko 14 posto, starijih od 65 godina više od 22 posto

Kako je vidljivo u tablici ispod, Grad Zagreb ima 767.131 stanovnika, a slijede Splitsko-dalmatinska županija koja ih broji 423.407, zatim Zagrebačka sa 299.985 stanovnika  Primorsko-goranska u kojoj živi 265.419 osoba. Kretanje broja stanovnika od 1953. do danas vidljivo je na grafikonu ispod.

Iz DZS-a u priopćenju ističu da je u svim županijama smanjen ukupan broj stanovnika. Rezultati popisa pokazuju da je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20,28 posto), Sisačko-moslavačkoj županiji (19,04 posto), Požeško-slavonskoj županiji (17,88 posto), Brodsko-posavskoj županiji (17,85 posto) te u Virovitičko-podravskoj županiji (17,05 posto). Detaljne podatke po županijama možete vidjeti na grafikonu ispod te ih klikom na ikonu ‘stope promjena u odnosu na Popis 2011.’ usporediti s podacima iz prošlog popisa.

Kada je riječ o podacima prema dobi, statistika kaže kako je udio stanovnika mlađih od 14 godina 14,27 posto, mladih od 15 do 24 godina u Hrvatskoj je 10,27 posto, a onih od 25 do 34 je 11,40 posto. Istodobno je starijih od 65 godina 22,45 posto. Podatke o dobnoj strukturi stanovništva možete iščitati iz grafikona ispod.

Stanovništvo po nacionalnoj strukturi i vjerskoj pripadnosti

Iz DZS-a su priopćili kako rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63 posto, Srba je 3,20 posto pa slijede Bošnjaci kojih je 0,62 posto i Romi kojih je u Hrvatskoj 0,46 posto. Hrvatsko državljanstvo ima 99,24 stanovnika koje je obuhvatio popis, dok je stranih državljana 0,74 posto ili 28.784.

Prema vjerskoj pripadnosti, u 2021. katolika je u Hrvatskoj  78,97 posto, pravoslavaca 3,32 posto, a muslimana 1,32. Iz DZS-a navode da osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71 posto, dok se 1,72posto  osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Prema podacima iz 2011. katolika je u Hrvatskoj bilo 86 posto, ateista 3,81 posto stanovništva, te se 0,76 posto smatralo se agnosticima.

Rezultati popisa stanovništva kažu i da se 95,25 posto osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1,16 posto njih da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od jedan posto.

U tablici u nastavku možete vidjeti broj stanovnika po dobi i spolu u svakom naselju u Hrvatskoj. Napomena: tablica ima više listova pa je potrebno za pregled po naseljima na donjoj traci odabrati list ‘1.’ ili ‘2.’ Ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

zagreb trg bana jelačića
Share via
Copy link
Powered by Social Snap