Pretraga

Medicinska škola bez matematike i engleskog jezika

A- A+

Srednja medicinska škola u Bronxu nema dovoljno profesora pa djeca koja pohađaju tu školu sljedeće polugodište ili cijelu godinu neće imati nastavu iz matematike i engleski jezika. Samo će napredni učenici pohađati ta dva predmeta kako bi na vrijeme maturirali, a oni osrednji će kasnije imati priliku nadoknaditi preskočeno gradivo, prenosi DNAinfo.

U srednjoj medicinskoj školi u Bronxu nedostaje profesorskog kadra pa će samo napredni učenici pohađati matematiku i engleski jezik kako je i predviđeno kurikulumom. Oni učenici koji nisu u naprednoj grupi sljedeće polugodište ili cijelu godinu neće slušati ta dva predmeta, ali će preskočeno gradivo kasnije moći nadoknaditi.

Izdvojeni članak

Vedska matematika, lagana matematika


www.os-sucidar-st.skole.hr

Srednjoškolci su objasnili kako je ravnatelj škole izjavio da je ovaj potez u okviru zakona jer je tjelesni odgoj jedini predmet koji učenici svake godine moraju pohađati. Također je dodao kako će se srednjoškolcima koji ne budu pohađali spomenute predmete omogućiti regularno polaganje maturire.

– Imam osjećaj kako nas naša škola priprema samo za dvogodišnji studij, izjavio je Kavoj Mayne za DNAinfo. Drugi se učenici, također, brinu kako će zbog ove situacije imati slabije šanse za upis na željeni fakultet.

Megan Hester, koordinatorica na Institutu za školske reforme Annenber, izjavila je kako je škola u Bronxu pravi primjer kada novac ograničava mogućnosti škole u pripremi učenika za fakultet. – Škole moraju brinuti da svoje učenike podignu na viši nivo, a ne da im osiguraju samo osnovno znanje, nadodala je Hester.

Medicinska škola bez matematike i engleskog jezika
Share via
Copy link
Powered by Social Snap