Pretraga

Ministarstvo donijelo odluku: Ovo će u 2022. biti maksimalna cijena smještaja u domovima za učenike

A- A+

Novu Odluku o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi svake godine. Prema onoj koju je za 2022. potpisao ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, maksimalna cijena smještaja ostaje ista kao i lani, 1.260 kuna od čega najviše polovicu plaćaju roditelji.

Foto: Studentski centar Rijeka

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je novu Odluku o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2022. godini, a koja je na snagu stupila u subotu. Kao i proteklih godina, maksimalan iznos koji će roditelji učenika morati izdvajati iznosi 630 kuna mjesečno.

– Ukupna cijena smještaja i prehrane za redovite učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2022. godini iznosi najviše do 1.260,00 kn mjesečno. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u iznosu od 630,00 kn mjesečno po učeniku. Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane, a najviše do 630,00 kn mjesečno, osiguravaju roditelji/skrbnici učenika korisnika ili centri za socijalnu skrb, stoji u odluci koji potpisuje ministar Radovan Fuchs.

Kao i dosadašnjih godina, potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za redovite učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te djecu državljana država članica Europske unije na temelju članka 45. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

– Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj i stranci koji su  državljani trećih zemalja plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom, piše u odluci Ministarstva.

Podsjetimo, učenici se za smještaju u domovima prijavljuju obično nakon objave konačnih ljestvica ljetnog upisnog roka u srednje škole, što je obično oko sredine srpnja. Domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije u sklopu predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma.

 

Ministarstvo donijelo odluku: Ovo će u 2022. biti maksimalna cijena smještaja u domovima za učenike
Share via
Copy link
Powered by Social Snap