Ministarstvo obrane zapošljava 350 mladih osoba, a sa službom se kreće već u veljači

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) u srijedu je raspisalo natječaj za prijem 350 vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu. Zapošljavaju se mlade osobe do navršene 30. godine života do kraja 2019., a obavljanje službe kreće već u veljači.

Screenshot: YouTube; Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane u vojničku službu u trajanju od dvije godine prima 350 kandidata za vojnika i mornara s početkom službe 19. veljače 2019., stoji u javnom natječaju koji je raspisan u srijedu.

Kandidati smiju imati najviše 30 godina do kraja 2019.

Od Nove godine značajno raste vojna naknada dragovoljnim ročnicima

– Probni rad vojnika/mornara traje šest mjeseci, a kandidati i kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člankom 34. i 35. Zakona: najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2019. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok, navodi se u priopćenju MORH-a.

Kandidati koji se javljaju na natječaj uz prijavu moraju priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) te svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju.

Uz prijavu na natječaj kandidati odnosno kandidatkinje su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, rodni list, uvjerenje da se protiv kandidata odnosno kandidatkinje ne vodi kazneni postupak i svjedodžbu odnosno diplomu o završenom obrazovanju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, u roku od osam dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Mogućnost ugovora na neodređeno

Nećemo u vojsku, nego u školu: Donosimo listu vojnih objekata koji su pretvoreni u škole, fakultete te studentske domove

– Prije prijama u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati odnosno kandidatkinje će proći odabirni postupak tijekom kojeg će kandidati odnosno kandidatkinje koji nisu ispunili uvjete biti isključeni na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu, stoji u tekstu natječaja kojeg možete vidjeti ovdje.

Iz MORH-a napominju i kako su novim izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama uvedene su novosti vezane za sklapanje ugovora za vojnike i mornare. Naime, umjesto sklapanja prvog, drugog, odnosno trećeg ugovora o vojničkoj službi na određeno vrijeme (na 4, 5 i 6 godina), predviđena je mogućnost da se nakon prvog ugovora o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine, sklopi i drugi ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme.

Ovom mjerom, tvrde iz MORH-a, postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog i financijskog planiranja uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi.

Odgovori