Pretraga

Ministarstvo traži pisce teksta za Povelju o nenasilju, najbolje škole bit će nagrađene

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je poziv za izradu prijedloga teksta Povelje o nenasilju u odgojno-obrazovnim ustanovama. Na taj poziv osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu prijaviti prijedlog teksta koji će biti temelj Povelje o nenasilju na nacionalnoj razini, a povjerenstvo će odabrati najbolje tekstove te ih nagraditi.

Foto: Pixabay

– Na žalost, nasilničko ponašanje i dalje je prisutno u svim razinama odgoja i obrazovanja, u njemu sudjeluju svi dionici odgojno-obrazovnoga procesa, a pojavljuju se novi i još uvijek nedovoljno istraženi oblici nasilja koji svojim intenzitetom i snagom posebice dolaze do izražaja u školskom okruženju. Izloženost bilo kojem obliku nasilja ugrožava socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj djece i mladih te nepovoljno djeluje na mogućnost uživanja mnogobrojnih ljudskih prava, tako piše Ministarstvo znanosti i obrazovanja na svojoj web stranici.

Rečenice su to koje stoje u pozivu za izradu prijedloga teksta Povelje o nenasilju u odgojno-obrazovnim ustanovama. Osnovne i srednje škole te učenički domovi na njega mogu prijaviti prijedlog teksta koji će biti temelj te Povelje. Prikupljene prijave potrebno je podnijeti na propisanome obrascu, a svaka škola može prijaviti jedan prijedlog teksta.

– Nakon prikupljenih prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabrat će najuspješnije tekstove škola te će najuspješnije škole biti primjereno nagrađene.  Povelju o nenasilju potpisat će ministar znanosti i obrazovanja, predstavnici učitelja (sindikat) i učenika (Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske). Na temelju navedene Povelje o nenasilju, odgojno-obrazovne ustanove izradit će kodeks koji će jasno definirati sustav vrijednosti, prava i obveze djelatnika, učenika i roditelja/skrbnika djece, uz prihvaćanje participativnog načela, piše u pozivu Ministarstva.

Rok za podnošenje prijava je 3. prosinca 2021. godine, a pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se uputiti na adresu poveljaonenasilju@mzo.hr. Prijavu projekta na propisanim obrascima potrebno je dostaviti isključivo pisanim putem na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama,
s naznakom: „POZIV – POVELJA O NENASILJU“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

– Nasilje koje se događa u školama negativno utječe na cjelokupnu školsku klimu, ometa rad i razvoj djece i mladih te je upravo zato potrebna jaka poruka da odgojno-obrazovne ustanove trebaju postati sigurni zaštitni čimbenik, piše u pozivu Ministarstva kojeg u cijelosti možete pročitati u nastavku.

Napomena, ako vam dokument nije vidljiv, potrebno je osvježiti stranicu.

Ministarstvo traži pisce teksta za Povelju o nenasilju, najbolje škole bit će nagrađene
Share via
Copy link
Powered by Social Snap