Pretraga

Mladi ne trebaju imati pravo glasa do 21.godine


Europske institucije preporučuju spuštanje dobne granice za pravo glasa

Pitanjem snižavanja dobne granice za glasanje već 15 godina bavi se Vijeće Europe koje je već odavno dalo preporuku za spuštanje dobne granice za glasovanje. Iako je u većini članica Europske Unije zasada još uvijek dobna granica za pravo glasa 18 godina, na konferenciji ministara za mlade EU najavljeno je da će Unija preporučiti da se granica snizi na 16 godina.

Mladi u Hrvatskoj smatraju se nekompetentnima za sudjelovanje u političkom procesu. Prema rezultatima naše ankete, gotovo polovica ispitanika izjasnila se da bi pravo glasa trebali dobivati tek s navršenom 21 godinom.

‘Koja bi trebala biti dobna granica za pravo glasa’ , nedavno smo vas pitali u anketi. Prema mišljenju preko 700 osoba, u Hrvatskoj bi mladi mogli glasati tri godine kasnije nego što je to sada uobičajeno. Gotovo 50 posto vas izjavilo je da bi se pravo glasa trebalo stjecati sa 21 godinom. Nešto manje od 40 posto smatra da granica treba ostati jednaka kao do sada, a nepunih 15 posto vas misli da je potrebno sniziti granicu na 16 godina.

Posljednja u nizu država koje su snizile dobnu granicu za glasovanje na 16 godina bila je Argentina koja je to učinila prije mjesec i pol. Prema HNS-ovoj zastupnici Sonji Kőnig Hrvatska bi trebala slijediti taj primjer, bar kada je riječ o pravu glasa na lokalnoj razini.

Mladi ne trebaju imati pravo glasa do 21.godine
Share via
Copy link
Powered by Social Snap