Pretraga

Mladi u Hrvatskoj podržavaju diktaturu, NDH im važna, a povijest ne znaju

Mladi u Hrvatskoj žele čvrstog vođu koji ne bi bio pod kontrolom Sabora, demokraciju ne razumiju, politika ih ne zanima, a povijest ne znaju, posebno razdoblje Drugog svjetskog rata. Ovo zadnje objašnjava i zašto kao jedan od najvažnijih događaja u Hrvatskoj povijesti navode ‘NDH’, pokazalo je istraživanje MyPlace.

MyPlace je veliki četverogodišnji projekt koji je Europska komisija financirala s gotovo osam milijuna eura. Glavni mu je dio istraživanje provedeno u 14 europskih zemalja koje se bavilo građanskom, političkom i društvenom sudjelovanju mladih te, kako navode autori, ‘ kako prošle, sadašnje i buduće ‘sjene’ totalitarizma i populizma oblikuju ovo sudjelovanje mladih’. U Hrvatskoj je istraživan Zagreb, odnosno dvije zone s različitim strukturama stanovništva, Podsljemenska, zbog nacionalne i vjerske homogenosti, i Pešćenica, kao heterogenija zone s više nacionalnih i vjerskih manjina.

Najviše sudjeluju u sportskim i religijskim aktivnostima

Rezultati istraživanja pokazali su nisku razinu političke participacije mladih u oba kvarta. Najčešće su potpisivali peticije, 40% Podsljeme i 42% Pešćenica, dok je u prosvjedima i demonstracijama sudjelovalo 22% mladih u Podsljemenu i 16% u Pešćenici. Najmanje zastupljene aktivnosti su držanje političkog govora, 2% Podsljeme i 3% Pešćenica, te doniranje novca političkoj grupi i organizaciji, 6% Podsljeme i 4% Pešćenica.

Što se tiče uključenosti u rad organizacija, najviše mladih sudjeluje u sportskim klubovima, 33% Podsljeme i 26% Pešćenica, a slijedi sudjelovanje u aktivnosti Crkve ili neke druge vjerske organizacije, 21% Podsljeme i 15% Pešćenica. U Političkim strankama je aktivno 13% mladih u Podsljemenu i 7% u Pešćenici.

www.pilar.hr

Ne razumiju deokraciju, podržavaju diktaturu, a važan im NDH

Iako je izlaznost na izbore velika u oba kvarta, oko 70%, mladi pokazuju vrlo slab interes za politiku, 68% u Podsljemenu i 65% u Pešćenici. Ne vjeruju političkim institucijama, najviše strankama i to 74% u Podsljemenu i 81% u Pešćenici. U medije nema povjerenja 53% mladih u Podsljemenu i 59 u Pešćenici, a mnogo bolje ne stoje niti religijske institucije, banke te međunarodne institucije poput Europske komisije i UN- a.

Također, istraživanje je pokazalo da su mladi dobro informirani o trenutnim političkim zbivanjima, ali da istovremeno ne razumiju pojmove politika i demokracija, što je vidljivo iz činjenica da, iako ih većina ima pozitivan stav o demokraciji, njih 55% u oba kvarta bi podržalo sustav s jakim vođom neovisnim od Sabora, a oko trećine ih je i za vojnu diktaturu.

Također, ne razumiju ni povijest niti ih ona pretjerano zanima, a nisu zadovoljni niti nastavom tog predmeta u školi. Kako navode autori, mnogi od ispitanika su rekli da su na satovima do kraja školske godine stigli do Prvog svjetskog rata pa neznanje seže do toga da pojedinci ne znaju niti sukobljene strane u Drugom, a većini im stav o tom dijelu povijesti formiraju roditelji. Ovo je i razlog zašto ih 70% kao jedan od najvažnijih događaja u hrvatskoj povijesti navodi ‘NDH’.

www.pilar.hr

Mladi u Hrvatskoj podržavaju diktaturu, NDH im važna, a povijest ne znaju
Copy link
Powered by Social Snap