Pretraga

Mladim Hrvatima pri izboru fakulteta sve bitniji troškovi koje će iziskivati studiranje

A- A+

Iz godine u godinu sve više maturanata prilikom izbora studija razmišlja o cijenama, to jest o ukupnim troškovima studiranja. U usporedbi generacije srednjoškolaca završnih razreda 2011./2012. te ovogodišnjih maturanata i brucoša, vidljiv je porast onih kojih svoje izbore podređuju upravo troškovima koje će iziskivati upis određenog fakulteta.

Nakon što je 2008. godine svijet pogodila velika financijska kriza, logično je da sve više mladih prilikom odabira studija najviše razmišlja o troškovima koji će ih pritisnuti kad upišu određeni fakultet. Istraživanja koja je portal Srednja.hr proveo u suradnji s VIsokim učilištem Algebra nad prošogodišnjom i ovogodišnjom generacijom maturanata i brucoša dovela su do rezultata koji pokazuju da mladi najviše razbijaju glavu pri izboru studija upravo o cijenama, odnosno novčanim iznosima koje će mjesečno morati izdvajati za studiranje i osnovne životne troškove.

Izdvojeni članak

Analiza prioritetnih lista maturanata: U zadnje tri godine FER pada, a Ekonomija i dalje u usponu

Navedena dva istraživanja proveli smo nad ukupno 6 500 maturanata i brucoša, a usporedbom dobivenih podataka među svim obuhvaćenim generacijama uvidjeli smo kako broj financijski osviještenih maturanata raste. Potonje sa sigurnošću možemo reći jer smo istim istraživanjima došli i do spoznaje kako najveći broj maturanata bira faks shodno osobnim afinitetima prema tematici studija. Drugim riječima najviše vjeruju sebi pa je logično da samostalno razmišljaju i o financijskim sredstvima koja će njihovi roditelji, ali i oni sami, morati izdvajati.

Sve veća financijska osviještenost mladih pri biranju fakulteta

U opširnom upitniku kojeg su popunjavali anketirani ove i prošle godine, naveli smo pitanje ‘Što je utjecalo na tvoju odluku o izboru same institucije?’. Među najviše biranim odgovorima od 2012. do 2014. bili su ukupni troškovi studiranja, to jest cijena samog studija kao i popratni troškovi smještaja, prehrane i slično te blizina stanovanja i roditeljskog doma.

Dok je 2012. preko 46 posto maturanata odgovorilo da na njihovu odluku o upisu faksa troškovi nikako nisu utjecali, dvije godine nakon taj je postotak pao na 32 posto. S druge strane, unatrag dvije generacije maturanata i brucoša njih 24 posto je razmišljalo prvenstveno o troškovima prilikom upisa fakulteta, a ove godine ih je to činilo preko 32 posto.

Izdvojeni članak

Sve manje mladih dijeli negativan stav o privatnim fakultetima, ali se o istima manje i raspituju

Blizina stanovanja i roditeljskog doma također bitna u izboru

Kao što smo već naveli, brojni maturanti i brucoši vodili su se mišlju da je bolje upisati fakultet što bliže ili dalje mjestu stanovanja kao i roditeljskom domu. Potonje je ključan faktor prilikom izbora studija 2012. bilo za 26 posto, sljedeće godine za oko 28 posto, a među ovogodišnji maturantima i brucošima čak ih je 32 posto priznalo da im je udaljenost iznimno važna za upis fakulteta.

Među brojnijim odgovorima našli su se i važnost domaće i strane diplome, međunarodni certifikati koje imaju određene institucije za visoku naobrazbu, ali i njihove promotivne aktivnosti te što mediji izvještavaju o istima.

Od navedenih, zanimljivo je istaknuti da su u konstantnom porastu kao jako bitni razlozi za odabir fakulteta važnost domaćih i stranih diploma kao i promotivne aktivnosti visokoobrazovnih institucija.

U tablici ispod možete pogledati detaljnije kako su se kretale brojke ispitanika oko najpopularnijih odgovora koje su davali oko izbora institucije na kojoj će stjecati visoku naobrazbu.

Odgovori za koje su anketirani naveli da su svakako utjecali na izbor fakulteta koji su upisivali ili će upisati

Mladim Hrvatima pri izboru fakulteta sve bitniji troškovi koje će iziskivati studiranje
Share via
Copy link
Powered by Social Snap