Pretraga

MZO počelo djelovati u skladu sa svojim zakonskim ovlastima: Pokrenut upravni nadzor nad Sveučilištem u Zagrebu!

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je postupke upravnih nadzora nad Sveučilištem u Zagrebu. S obzirom na blisku prošlost MZO-a, ovo je velika vijest. Naime, Ministarstvo je nakon 10 mjeseci počelo postupati u skladu sa svojim ovlastima predviđenima u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Od zaprimljena tri zahtjeva, pokrenuti su postupci u dva slučaja – vezano za raspisivanje i provođenje javnih natječaja za zapošljavanje na Hrvatskim studijima te vezano za sporne odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o Filozofskom fakultetu. Kako su nam poručili iz Ministarstva u petak kasno popodne,  bit će pokrenut i upravni nadzor zbog promjene statusa Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel.

Provjeravat će se odluke Senata Sveučilišta Foto: srednja.hr

Prilikom svog predstavljanja saborskom Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu 9. lipnja, netom prije no što će u Saboru biti potvrđena za novu resornu ministricu, Blaženka Divjak članovima je Odbora rekla da će pošteno i temeljito provjeriti sve upravne nadzore koji su stigli u Ministarstvo te da ništa neće ostati u ladici.

Tri netaknuta i zaključana zahtjeva za upravnim nadzorima na dnu neke ladice u Ministarstvu – dosad

Članovi saborskog Odbora za obrazovanje imali su i više no opravdan razlog uputiti pitanje o upravnim nadzorima budućoj ministrici. Naime, za vrijeme mandata bivšeg ministra Barišića, na adresu MZO-a pristigla su čak tri zahtjeva za provođenjem upravnih nadzora nad zakonitošću odluka donesenih na Senatu Sveučilišta u Zagrebu. Sva su tri zahtjeva ostala netaknuta i zaključana na dnu neke ladice u Ministarstvu i s njima se ništa nije radilo, bez obzira na informacije o brojnim nepravilnostima na Sveučilištu.

Izdvojeni članak

Srećko ‘Upravni nadzor nad studentskim zborom’ Tomas otišao iz Ministarstva

Podsjetimo, prvi zahtjev za upravnim nadzorom nad radom Senata Sveučilišta u Zagrebu stigao je 22. rujna 2016. s Filozofskog fakulteta, odnosno, od Inicijative za Filozofski i objedinio je dva problema – neovlašteno raspuštanje Studentskog zbora FFZG-a u rujnu prošle godine i rektorovo nezakonito imenovanje v.d. prodekana Filozofskog.

Drugi zahtjev za upravnim nadzorom uputio je u siječnju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, na temelju odluke Senata Sveučilišta o promjeni statusa Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel. Ta je odluka Senata protivna postojećoj odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koja definira sveučilišni odjel. I treći zahtjev za upravnim nadzorom Ministarstvu je uputio Sindikat, i to 20. lipnja zbog raspisivanja i provođenja čak 33 javna natječaja za zapošljavanja na Hrvatskim studijima.

Pokrenut upravni nadzor u vezi brojnih zapošljavanja na Hrvatskim studijima i spornih odluka vezanih za Filozofski fakultet

Izdvojeni članak

Tri upravna nadzora koja će ministricu Divjak dočekati prvi dan na novom poslu

Na naše upite o provođenju upravnih nadzora, iz Ministarstva su odgovorili da je, što se tiče Hrvatskih studija, zatraženo očitovanje na temelju zahtjeva u vezi raspisivanja i provođenja javnih natječaja za zapošljavanje.

– Bit će pokrenut i upravni nadzor na temelju drugog zahtjeva, stoji u odgovoru iz Ministarstva vezano za Hrvatske studije. Što se tiče upravnog nadzora upućenog s Filozofskog fakulteta, iz MZO-a su nam odgovorili da su zatražili očitovanje te da traženo očitovanje nisu zaprimili.

Prema neslužbenim informacijama s Hrvatskih studija, oni su u ponedjeljak zaprimili zahtjev od ministarstva da predaju svu bitnu dokumentaciju koja je bitna za upravni nadzor.

Postupak upravnog nadzora i njegova zakonska osnova

Od Ministarstva smo dobili i poduži odgovor o načinu provođenja postupka upravnog nadzora. Prenosimo ga u cijelosti.

– Ministarstvo u okviru svojeg djelokruga poslova utvrđenog Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br.: 93/16. i 104/16.) te članka 113. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.- Odluka i Rješenje USRH) tijelo je upravnog nadzora nad visokim učilištima i znanstvenim organizacijama.

Izdvojeni članak

[AFERA KOEFICIJENTI] Sindikat zatražio upravni nadzor nad Sveučilištem zbog čak 33 javna natječaja za zapošljavanja na Hrvatskim studijima u manje od 5 mjeseci

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na visoka učilišta i ustanove u sustavu znanstvene djelatnosti primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, ako navedenim Zakonom nije određeno drukčije.

Člankom 64. stavkom 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, br.: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) propisano je da nadzor nad zakonitošću rada ustanove i općih akata obavlja nadležno ministarstvo, ako zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave, s time da se, sukladno stavku 2. istog članka zakona, na nadzor nad općim i pojedinačnim aktima te drugim poslovima koji se u javnoj ustanovi obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

Sukladno članku 20. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br.: 150/11., 12/13.- Odluka i Rješenje USRH, 93/16. i 104/16.), u provedbi upravnog nadzora tijela državne uprave nadziru provedbu zakona i drugih propisa te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave.

Člankom 113. stavkom 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisano je da upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija provodi Ministarstvo. Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da se nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi na način koji ne narušava autonomiju sveučilišta i ne ometa redoviti rad visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija. Sukladno stavku 3. istog članka Zakona na temelju rezultata nadzora Ministarstvo može obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta i znanstvenih organizacija.

Pravno i stručno mišljenje MZO-a može obustaviti izvršenje nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta

Slijedom navedenoga ističemo da Ministarstvo upravni nadzor provodi temeljem gore navedenih odredaba Zakona o ustanovama, Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a ne sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku, te za razliku od inspekcijskog nadzora sam postupak provođenja poslova upravnog nadzora nije posebno reguliran pravnim propisima.

Izdvojeni članak

Raspušteni Studentski zbor oglasio se o političkom trileru na Filozofskom

Obzirom na navedeno, poslovi upravnoga nadzora obavljaju se kao i svi ostali poslovi iz djelokruga Ministarstva, unutar za to nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva.  Nakon zaprimanja predstavke odnosno po drugom saznanju za moguće nepravilnosti ili nezakonitosti prikupljaju se sva potrebna očitovanja i dokumentacija, te se, uvidom u istu, u suradnji sa ostalim jedinicama Ministarstva u čiji  stručni djelokrug rada institucija spada,  izrađuje pravno i stručno mišljenje Ministarstva, a koje sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju može sadržavati i mjeru obustave od izvršenja nezakonitih odluka i radnji visokih učilišta i znanstvenih organizacija.

Posebno napominjemo da, sukladno članku 77. stavka 3. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, ministar može za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova iz djelokruga Ministarstva, te utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva osnivati savjetodavna radna tijela (povjerenstva, radne grupe i sl.), pa tako i po pitanjima provedbe upravnoga nadzora. U tom slučaju upravni nadzor najčešće se provodi na način da imenovano povjerenstvo posjeti visoko učilište ili znanstvenu organizaciju te na taj način prikupi potrebna očitovanja i dokumentaciju nakon čega se o provedenome nadzoru izrađuje pisani nalaz i mišljenje Ministarstva, stoji u opširnom odgovoru MZO-a na naš upit kako izgleda postupak upravnog nadzora.

Copy link
Powered by Social Snap