Pretraga

MZOS objavio nacrt Pravilnika prema kojemu bi srednjoškolci neke predmete slušali na stranome jeziku

A- A+

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na javno su savjetovanje stavili nacrt Pravilnika o izvođenju dijela nastavnih predmeta na nekom od svjetskih jezika. Prema njemu bi srednjoškolci mogli neke od predmeta slušati na stranome jeziku s tim da prije polože ispit znanja poznavanja tog jezika. 

Foto: Anton Mezulić|www.srednja.hr

Ukoliko nacrt Pravilnika bude usvojen, učenici kojima leži neki strani jezik moći će pohađati dio nastave na stranome jeziku, a o broju predmeta čiji će se dio nastave izvoditi na stranom jeziku, odlučuje nastavničko vijeće na početku svake školske godine, uzimajući u obzir zastupljenost pojedinih stranih jezika u nastavi u srednjim školama, broj stručnih osoba za izvođenje nastavnih predmeta na stranom jeziku, razinu poznavanja stranog jezika učenika i druge aspekte.

Izdvojeni članak
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

Učenici novog smjera zagrebačke škole biologiju, kemiju, fiziku i matematiku učit će na engleskom

Nastavnik mora imati završen studij iz tog jezika 

Nakon položenog ispita predznanja o poznavanju jezika, učenik će moći slušati određene predmeta na stranome jeziku, a nastavnik koji bi održavao predavanja obavezan će biti pripremiti nastavne materijale na tome jeziku. 

Kao uvjet poznavanja jezika bitan je i kod predmetnih nastavnika koji će morati zadovoljavati Pravilnikom propisane uvjete. Tako će nastavu na stranome jeziku moći izvoditi isključivo oni nastavnici koji uz poznavanje materije nastavnog predmeta zadovoljavaju i jedan od propisanih uvjeta. Kao jedan od njih navodi se završen studij odgovarajućeg stranog jezika, zatim položen ispit odgovarajućeg stranog jezika na razini C1 dok bi iznimno nastavu iz prirodoslovnih predmeta mogli izvoditi nastavnici s položenom B2 razinom određenog jezika.

Također, ako će postojati bilo kakva dvojba oko usvojenosti znanja učenika iz predmeta koji bi eventualno slušali na stranome jeziku, Pravilnik nalaže da se njegovo znanje dodatno provjeri na hrvatskome jeziku,

Izdvojeni članak

Polaznici dvojezične nastave, bistrijeg su i bržeg uma

Strani jezik – povećani troškovi obrazovanja

Slušanjem predmeta na stranome jeziku između ostalog, svrha je unaprijediti jezičnu i interkulturalnu kompetenciju te osiguravanje preduvjeta za sustavno uvođenje integriranog učenja sadržaja nastavnog
predmeta i ciljnog jezika u školski kurikulum, no odabir takvog obrazovanja iziskuje povećane financijske troškove. 

Tako je prema nacrtu Pravilnika propisana mogućnost participacije za roditelje i skrbnike učenika koji bi slušali nastavu na stranome jeziku, a definiranje iznosa participacije prepušteno bi bilo školama uz mogućnost da škole imaju pravo osloboditi učenika troškova.

MZOS objavio nacrt Pravilnika prema kojemu bi srednjoškolci neke predmete slušali na stranome jeziku
Share via
Copy link
Powered by Social Snap