Pretraga

Na zagrebačkom veleučilištu predstavljeni rezultati istraživanja o transparentnosti poslovanja općina

A- A+

Veleučilište Effectus, Veleučilište u Šibeniku i Novi Informator d.o.o. predstavili su „Centar izvrsnosti lokalne samouprave“ i rezultate istraživanja izvrsnosti za transparentnost poslovanja, provedenog na uzorku od 428 općina.

Foto: Effectus

John Gardner: „Izvrsnost je raditi obične stvari izvanredno dobro“

Projekt „Centra izvrsnosti lokalne samouprave“ usredotočen je na prepoznavanje dobrih praksi u općinskim upravama, vrednujući stupanj ostvarene izvrsnosti svih općina na području Republike Hrvatske. Ciljevi projekta su dugoročni i njima se želi pomoći općinama da u svom radu i djelovanju usvoje europske standarde, osobito one koji se odnose na upravljanje kvalitetom javnih usluga koje pružaju građanima i pravnim osobama.

Transparentnost je ključna riječ istraživanja, koga su od studenog 2022. do siječnja 2023. proveli Centar za istraživanje i razvoj Effectus veleučilišta i Veleučilište u Šibeniku, na uzorku od 428 općina u Hrvatskoj. Za svaku su općinu prikupili 33 informacije sa službene web stranice, a istraživanje su provodili prema kriterijima: transparentnosti ustroja, normativnoj transparentnosti, transparentnosti rada načelnika/ice, transparentnosti rada općinskog vijeća, transparentnosti proračuna, transparentnosti planskih aktivnosti, upravljanju imovinom i rizicima, socijalnim i poticajnim mjerama te anti koruptivnim mjerama. Danas su, u prostorima Effectus veleučilišta, u nazočnosti državnog tajnika ministarstva pravosuđa i uprave, gdin. Sanjina Rukavine, nagradili najbolje od njih.

„Provođenjem projekta Centra izvrsnosti uspostavit će se edukativna mreža visokoškolskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja za zaposlenike jedinica lokalne samouprave. Bit će to i prilika da, kroz Centar izvrsnosti svaka općina dobije priliku propitati svoju praksu i usporediti se ne samo sa susjednim općinama, već́ sa svim općinama u Republici Hrvatskoj, što će, zasigurno, intenzivirati međuopćinsku suradnju“, naglasio je dekan EFFECTUS veleučilišta Đuro Horvat.

Đuro Horvat

Đuro Horvat, dekan Effectus Veleučilišta | Foto: Effectus

Dekan Veleučilišta u Šibeniku, Ljubo Runjić, osvrnuo se na ciljeve projekta: “Ciljevi projekta su dugoročni i njima se želi pomoći općinama da u svom radu i djelovanju usvoje europske standarde, osobito one koji se odnose na upravljanje kvalitetom javnih usluga koje pružaju građanima i pravnim osobama. Centar izvrsnosti pružit će i potporu u provedbi propisa kojima je uređeno poslovanje općina (više od 600 propisa uređuje neka od pitanja važna za djelokrug rada općina).“

Jadran Antolović, voditelj projekta posebno je istaknuo kako je u istraživanju sudjelovalo 26 studenata koji su poput „građana“ pretraživali objave 33 ključne informacije i time prikupili 14 124 informacije.

„Posebnost je upravo u tome što su studenti istraživanje provodili unutar svojih nastavnih aktivnosti upoznajući tako rad i djelokrug lokalne samouprave što je dodatno dalo objektivni pristup cijelom projektu. Njihov rad pratili su nastavnici koji su bili garancija za kvalitetu prikupljenih podataka.“, naglasio je voditelj projekta.

Sanjin Rukavina

Sanjin Rukavina, državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave RH | Foto: Effectus

Predstavljanju rezultata istraživanja i uručivanju pohvala i povelja izvrsnosti za transparentnost poslovanja prisustovao je i državni tajnik ministarstva pravosuđa i uprave, gdin. Sanjin Rukavina, koji je čestitao općinama te dodijelio povelju izvrsnosti za tri općine koje su ostvarile najbolji rezultat na nacionalnoj razini, a to su:

 • općina Pisarovina
 • općina Donji Andrijevci
 • općina Hum na Sutli

Ostalim općinama pohvale izvrsnosti uručio je predstavnik Novog Informatora, Aleksandar Đurđević i to:

 • općina Končanica
 • općina Konavle
 • općina Pićan
 • općina Saborsko
 • općina Hlebine
 • općina Plitvička Jezera
 • općina Sveti Juraj na Bregu
 • općina Magadenovac
 • općina Velika
 • općina Fužine
 • općina Velika Ludina
 • općina Klis
 • općina Tisno
 • općina Martijanec
 • općina Crnac
 • općina Ivankovo
 • općina Tkon
Copy link
Powered by Social Snap