Pretraga

Najavljeno zaustavljanje procesa kurikularne reforme

A- A+

U prijedlogu programa nove Vlade najavljeno je zaustavljanje i revizija procesa trenutačne kurikularne reforme. Dokument pod nazivom ‘Ključne smjernice reformske Vlade’ za sektor obrazovanja najavljuje i postepeno podizanje ulaganja, uvođenje male mature i eliminiranje utjecaja političkih struktura u obrazovanju i znanosti.

srednja.hr

Izdvojeni članak

Mornar planira reformu kurikuluma: ‘Nastavnici i djeca su pretrpani gradivom, mi ćemo to promijeniti’

Proces trenutačne kurikularne reforme bit će zaustavljen i proći kroz reviziju strategije te korekcije nedostataka na temelju detaljne analize, stoji u smjernicama za rad MZOS-a u novoj Vladi. Revizija i korekcije, kako se navodi, biti će učinjene uz sudjelovanje svih znanstvenih disciplina i zainteresiranih dionika.

Proces kurikularne reforme, samo godinu dana nakon što je njegov početak najavljen kao ‘povijesni dan hrvatskog školstva’, mogao bi političkom odlukom, doživjeti ozbiljne promjene.

Osim ove, prijedlog programa rada MZOS u novoj Vladi broji još 12 smjernica.

 • Postepeno podizanje ulaganja u obrazovanje te istraživanja i razvoj prema europskom prosjeku.

 • Razrada politike napredovanja nastavnika i model dodjele razvojnih koeficijenata za zapošljavanje mladih znanstvenika; postepeno napuštanje modela uravnilovke novčanim nagrađivanjem boljih profesora i kažnjavanjem lošijih na temelju sustavnog praćenja znanja učenika i rada nastavnika.

 • Uspostavljanje strožih, egzaktnih i transparentnih međunarodnih kriterija prilikom napredovanja u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja te druga radna mjesta u znanosti i visokoškolskoj nastavi.

 • Početi razvijati djelotvoran sustav stipendiranja učenika i studenata.

 • Poticati razvoj stem područja (u osnovnoj i srednjoj školi nedopuštanjem smanjenja satnice,upisom nastavničkih zanimanja, većim izdvajanjem za istraživanje i razvoj u navedenom području, poticanjem upisa na doktorski studij…)

 • Eliminirati snažan utjecaj političkih struktura u obrazovanju i znanosti.

 • Pravno integrirati prethodno neintegrirana sveučilišta, započeti racionalizaciju broja studija
  financiranih iz državnog proračuna, redefinirati ulogu i misiju javnih znanstvenih instituta na
  temelju rezultata provedene reakreditacije.

 • Ojačati kvalitetu poslijediplomskog obrazovanja zakonskim propisivanjem dodatnih strožih
  uvjeta za pristup obrani disertacije.

 • Ukinuti agencije u MZOS-u i osnovati zavod za školstvo (za cijelu prosvjetnu vertikalu) uz
  uvođenje stručno-pedagoškog nadzora i institucije glavnog školskog nadzornika kojega
  imenuje hrvatski sabor na 5 godina.

 • Uvesti malu maturu.

 • Zaštititi nastavnike od nasilja učenika i roditelja; pokrenuti borbu protiv akademske
  korupcije, posebice u pogledu plagijata znanstvenog i znanstveno-nastavnog kadra

 • Vezati izbor u zvanje uz radno mjesto, osigurati programsko financiranje visokih učilišta za
  realizaciju dogovorenih ciljeva i aktivnosti; smanjiti pdv na znanstvenu opremu na 5%,
  izjednačiti uvjete besplatnih udžbenika i besplatnog prijevoza na državnoj razini; formirati
  fond za projekte radi privlačenja sredstava iz eu programa

Copy link
Powered by Social Snap