Pretraga

Nakon našeg upita, Sveučilište u Zagrebu promijenilo natječaj koji je i dalje sporan

A- A+

Sveučilište u Zagrebu je 25. studenog objavilo sporan natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika u Uredu za ljudske resurse u kojem je uvjet diploma kroatologije i komunikologije. Takva dvostruka diploma jedino se može dobiti na Hrvatskim studijima, na kojem postoji i psihologija, što je prirodnija grana znanosti za takvu poziciju. Pitali smo Sveučilište 30. studenog zašto se favoriziraju navedene dvije diplome u Uredu za ljudske resurse te zašto je natječaj limitiran samo za diplomante Hrvatskih studija. Odgovor nismo nikada dobili, ali je natječaj izmjenjen 2. prosinca.

screenshot srednja.hr

Izdvojeni članak

Anketa: Može li itko vjerovati da natječaj Sveučilišta u Zagrebu nije namješten?

Sveučilište u Zagrebu je 2. prosinca u Narodnim novinama objavilo ispravak natječaja oko kojeg smo se raspitivali kod njih samo dva dana ranije, bez da smo ikada dobili odgovor.

– Ispravak natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109 od 25. studenoga 2016. za popunu radnog mjesta I. vrste složenosti poslova – stručni suradnik u Uredu za ljudske resurse, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj (m/ž), objava je Sveučilišta u Narodnim novinama.

Ispravlja se stručni uvjet školske spreme i sada glasi:

  • završen diplomski sveučilišni studij društvenog ili humanističkog smjera
  • poželjno: studij komunikologije ili kroatologije

Ostali tekst natječaja za popunu radnog mjesta nije promijenjen. Ova promjena natječaja koji traje samo sedam radnih dana, zaključno s današnjim danim, može se tumačiti kao odgovor Sveučilišta na naš upit zašto se favorizira kombinacija diploma na studijima čiji kolegiji nemaju veze s ljudskim resursima. Natječaj je sada tako proširen na sve diplomske sveučilišne studije društvenog ili humanističkog smjera, a ako mislite da imate bilo kakve šanse među probranima, imate vremena javiti se na natječaj još danas.

Pitali smo naše čitatelje ‘Je li natječaj Sveučilišta u Zagrebu namješten’, a od 180 odgovora koje smo dobili, čak 88,89 smatra da je namješten. U anketi možete sudjelovati ovdje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap