Pretraga

Nastavnik s tri zagrebačka fakulteta postaje novi ministar zdravstva

A- A+

Premijer Andrej Plenković danas je smijenio ministra Kujundžića, a objavio je da će za novog ministra zdravstva predložiti Vilija Beroša, Kujundžićeva dosadašnjeg zamjenika.

Vili Beroš / Screenshot YouTube

Premijer Andrej Plenković obavio je konzultacije i objavio da će predložiti da novi ministar zdravstva bude Vili Beroš, prenosi dnevnik.hr.

Iz biografije: obrazovni karton

Izdvojeni članak

Dekan FER-a javno napao dvojicu ministara: ‘Netko ovo mora reći’

Vili Beroš rođen je 13. prosinca 1964. godine u Splitu. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Jelsi na otoku Hvaru. Nakon završetka vojnog roka upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu diplomirao je 24. listopada 1989. godine s prosječnom ocjenom 4,83.

Poslijediplomski doktorski studij upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja molekularne biologije. Na istom fakultetu u lipnju 2006. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Promjene tumor supresorskog gena APC u tumorima središnjeg živčanog sustava” pod mentorstvom Nives Pećine-Šlaus i stekao akademsku titulu doktora prirodnih znanosti.

Suradnik na fakultetima

U životopisu također navodi da je suradnik u nastavi na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Stomatološkom fakultetu je suradnik u nastavi u održavanju dodiplomske nastave u sklopu kolegija Opće i ratne kirurgije. Također je suradnik na poslijediplomskom znanstvenom studiju na kolegiju „Križobolja u stomatološkoj praksi“.

Na Medicinskom fakultetu surađuje na dodiplomskoj nastavi u okviru kolegija „Biološka i genska terapija tumora“, pri Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu KB Sestre milosrdnice.

Na poslijediplomskom studiju „Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija“ Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu surađuje na kolegijima „Odabrana područja iz rinologije“ i „Onkologija u otorinolaringologiji”, te na poslijediplomskoj nastavi na kolegiju neurologije pri Klinici za neurologiju KBC Sestre milosrdnice.

Na Edukacijsko-rehabiltacijskom fakultetu suradnik je u preddiplomskoj nastavi na kolegijima: Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava, studijski smjer Rehabilitacije i Neurokirurški pristupi oštećenjima središnjeg živčanog sustava, studijski smjer Logopedije.

 

Nastavnik s tri zagrebačka fakulteta postaje novi ministar zdravstva
Share via
Copy link
Powered by Social Snap