Pretraga

Nezaposleni od sada ne plaćaju izdavanje diploma i svjedodžbi

A- A+

Prvim danom nove godine svim nezaposlenim osobama umanjeni su troškovi oko prijave na natječaje za posao. Naime, nezaposlene osobe od siječnja više ne moraju plaćati pristojbe za izdavanje svjedodžbi i diploma potrebnih za prijavu na natječaje za zapošljavanje, a s obzirom na to da su ovi dokumenti neophodni za prijavu na gotovo sve oglase, financijski trošak nezaposlenima bit će znatno olakšan.  

Foto: Srednja.hr

Izdvojeni članak

Stručno osposobljavanje u 2016. kao HZZ-ove ‘šok-terapije’ mladima

Novi Zakon o upravnim pristojbama promijenjen je nakon što je pučka pravobraniteljica Ministarstvu financija ukazala na činjenicu kako troškovi izdavanja dokumenata za nezaposlene mogu imati može imati odvraćajući, pa i diskriminatorni učinak. 

Kako stoji na službenim stranicama pučke pravobraniteljice, nova točka u navedenom Zakonu nalaže da za izdavanje isprave kojom se dokazuje stručna sprema i obrazovanje, pristojbu nisu dužne platiti nezaposlene osobe koje se javljaju na natječaje za zapošljavanje, a vrlo često se ne radi o samo jednome, već o nekoliko oglasa pa je sukladno tome potreban i veći broj izdanih isprava.

Također, prilikom izrada novih tarifa za plaćanje pristojbi izdavanja, radi se i na tome da se cijene prilagode i ostalim građanima te da se dosadašnjih 20 kuna za opće isprave i 100 kuna za izdavanje uvjerenja iz područja obrazovanja, kulture i sporta umanji i postigne ekonomski prihvatljivija cijena za sve.

Nezaposleni od sada ne plaćaju izdavanje diploma i svjedodžbi
Share via
Copy link
Powered by Social Snap