Pretraga

Otvoren natječaj za stipendiranje učenika u deficitarnim obrtničkim zanimanjima

A- A+

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za Projekt ‘Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima’, namijenjen učenicima koji se školuju unutar deficitarnih obrtničkih sektora u školskoj godini 2016./2017. U fondu za stipendije je čak 18 milijuna kuna, a na natječaj se učenici koji zadovoljavaju uvjete mogu prijaviti od 1. rujna do 14. listopada.

Pojedinačna stipendija dodjeljivat će se period od 12 mjeseci (od 1. rujna 2016. do 31. 8. 2017.), a iznosit će prosječno 750 kuna mjesečno. Ipak, stipendije se neće isplaćivati svakog mjeseca, nego će cjelokupan iznos učenici dobiti u dva obroka. Prvi obrok za period od rujna do prosinca, dok će druga rata biti isplaćena za period od siječnja do kolovoza.

Izdvojeni članak

Provjerite je li zanimanje za koje se školujete deficitarno te si osigurajte stipendiju

Koja su to deficitarna zanimanja?

Stipendije će se odobravati za učenike koji se u školskoj godini 2016./2017.
u srednjim školama obrazuju u
zanimanjima u sustavu vezanih obrta
po
jedinstvenom
model
u
obrazovanja (JMO)
,
koja su ovim
Projektom
određena kao deficitarna:
autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar
, dimnjačar,
elektroinstalater,
fasader,
galanterist, instalater grijanja i klimatizacije,
instalater kućnih instalacija,
konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar,
stolar,
tesar i vodoinstalater.

No, kao važna napomena u javnom pozivu Ministarstva poduzetništva i obrta je istaknuto da se potpora može dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja
u
sustavu vezanih obrta
po
jedinstvenom
model
u
obrazovanja (JMO),
koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
odredi kao deficitarna.

Dakle, ako vaše zanimanje nije na gore navedenom popisu deficitarnih u cijeloj državi, svakako preko područne službe HZZ-a provjerite je li naznačeno kao deficitarno isključivo na vašem teritoriju.

Izdvojeni članak

Na otocima učenici neće u konobare, iako je to deficitarno zanimanje

Uvjeti i dokumenti

Učenici srednjih škola
su prihvatljivi
Podnositelji prijave
po ovom Otvorenom javnom pozivu
ukoliko su: 

 • državljani Republike Hrvatske
  i imaju
  prebivalište
  na području Republike Hrvatske

 • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, bro
  j 87/08, 86/09, 92/10, 105/10

  ispravak,
  90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)

 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda
  srednje škole
  minimalno 2,50

 • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez
  ponavljanja razreda

 • se obrazuju u
  deficitarnim
  zanimanjima u sustavu vezanih
  obrta
  po jedinstvenom modelu
  obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja

 • imaju u cijelosti opravdanu potporuiz školske
  godine 2015./2016.
  (ukoliko je primjenjivo)

 • nisu
  korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

Izdvojeni članak

[Test] Na osnovu svojih osobina otkrijte koje je pravo zanimanje za vas

Obveznu dokumentaciju za prijavu čine:

1. Ispunjeni Prijavni obrazac
STIPENDIRANJE
/2016
za aktivnost
„Stipendiranje učenika u obrtničkim
zanimanjima“

2.
Skupna izjava STIPENDIRANJE/2016

3.
Preslika
osobne iskaznice
ili domovnice
učenika/ce

4.
Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u
sustavu vezanih obrta
po
jedinstvenom
modelu
obrazovanja (JMO) u školskoj godini
2016./
2017.,
odnosno u određeni razred srednje škole
(dokumentom se potvrđuje i status redovitog učenika i
status učenika vezano uz neponavljanje razreda),
ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
prijave

5.
Preslika
svjedodžbe prethodnog razreda srednje
škole, odnosno preslika
svjedodžbe završnog
razreda osnovne škole
za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole

6.
Potvrda nadležne
ispostave
Porezne uprave
za 2015
. godinu
o
mjesečnim primanjima članova
zajedničkog domaćinstva
za sve članove kućanstva starije od 15 godina,
uključujući
i
podnositelja
prijave
(plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene
naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju
nezaposlenosti),
ne starija
od 30 dana od dana podnošenja prijave

7.
Potvrda
nadležne ispostave Porezne uprave
za 2015. godinu
o prihodima ostvarenim
samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i slično),
ne
starija od 30 dana od dana podnošenja
prijave
(ukoliko je primjenjivo)

8.
Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
članove domaćinstva,
ne starije od 30 dana od
dana podnošenja prijave
(ukoliko je primjenjivo)

9.
Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama

dokaz
o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog
rata ili preslika
drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
Domovinskog
rata,
odnosno
izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o
utvrđenom
statusu
težeg invaliditeta
(80% i više),
pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb
i slično
(ukoliko je primjenjivo)

10.
Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za
socijalnu skrb za
učenike s teškoćama u razvoju
ili invaliditetom
(ukoliko je primjenjivo)

11.
Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju bodovi
vezani uz postignuća na natjecanjima (ukoliko je
primjenjivo)

12.
Mišljenje
područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
vezano uz
obrtnička zanimanja
iz
sustav
a
vezanih obrta
po
jedinstvenom
modelu
obrazovanja (JMO)
koja su na određenom
području deficitarna, a nisu obuhvaćena ovim
Projektom,
ne starije od 30 dana od dana
podnošenja prijave
(ukoliko je primjenjivo)

13.
Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro

računa
učenika/ce.

Ostale detalje provjerite u dokumentu javnog poziva, koji se nalazi u prilogu ispod.

Javni Poziv Stipendiranje Učenika u Obrtničkim Zanimanjima 2 by srednja.hr on Scribd