Pretraga

Otvorene prijave za Nagradu ‘Luka Ritz’: Provjerite koji su kriteriji dodjele

A- A+

I ove će se školske godine učenicima dodijeliti Nagrada ‘Luka Ritz’ za postignuća učenika u promicanju tolerancije, humanoga i nenasilnoga ponašanja te pozitivnoga odnosa među učenicima i odraslim osobama. Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku osnovne škole i jednom učeniku srednje škole.

Nagrada Luka Ritz 2018.|foto: srednja.hr

Ovih dana otvoren je javni poziv za dodjelu Nagrade ‘Luka Ritz’. Sve osnovne i srednje škole te učenički domovi pozvani su da dostave svoje prijedloge.

U prijedlogu za dodjelu Nagrade potrebno je navesti osobne podatke predloženog učenika i podatke o školi/učeničkom domu (ime i prezime, razred koji pohađa, naziv i adresu škole koju pohađa, odnosno naziv i adresu učeničkog doma u kojem je smješten); podatke o predlagatelju (naziv i adresa ustanove, odgovorne osobe, podatke o tijelu koje je donijelo odluke – vijeće učenika, razredno ili učiteljsko/nastavničko vijeće); obrazloženje prijedloga u kojem, uz ostalo, treba navesti ispunjava li i na koji način predloženi učenik sljedeće kriterije:

Izdvojeni članak

Oni se trude Hrvatsku pretvoriti u ljepše mjesto za život: Odlučeno u čije ruke odlazi Nagrada Luka Ritz

• pomaže nastavnicima u osvješćivanju drugih učenika/učenica kako treba težiti školi i društvu bez nasilja,
• pokazuje osobnim primjerom i druge potiče na pozitivno, nenasilno i tolerantno ponašanje,
• potiče i održava zdrave odnose u razredu/pozitivnu komunikaciju i socijalnu prihvaćenost svakog učenika u razredu i školi,
• pomaže drugim učenicima/učenicama,
• ophodi se prema vršnjacima i odraslima s poštovanjem i ljubaznošću,
• sprječava konflikte, sudjeluje u rješavanju sukoba i potiče druge na nenasilno rješavanje sukoba,
• pomaže žrtvama nasilja, brani slabije,
• potiče i podržava svoje kolege u pozitivnim i humanim idejama,
• prihvaća različite obveze prema drugim učenicima ili odraslim osobama koje savjesno i odgovorno izvršava,
• organizira i sudjeluje u humanitarnim akcijama,
• sudjeluje s drugim učenicima i učiteljima u projektima prevencije nasilja, u organizaciji mirovnih koncerata, izložbi, tribina, konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, sportskih natjecanja i priredbi.

U obrazloženju prijedloga potrebno je navesti na koji način i koliko je učenik angažiran, od čega se sastoji njegov doprinos, a uz prijedlog za dodjelu Nagrade potrebno je priložiti potvrdu o upisu u školu i/ili smještaju u učenički dom.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanome obliku i zatvorenoj omotnici najkasnije do 3. travnja 2020. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb,
s naznakom Prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade „Luka Ritz“ za promicanje tolerancije i škole bez nasilja za šk. g. 2019./2020.,

a dokumentacija i podaci iz točke II. javnog poziva dostavljaju se u elektroničkome obliku na adresu: nagrada[email protected]. Više detalja o ovom javnom pozivu doznajte na poveznici.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap