Pretraga

Ovo je najstarija strukovna škola u Hrvatskoj

A- A+

Najstarija strukovna škola u Hrvatskoj je Pomorska škola Bakar, koja je utemeljena davne 1849. – dakle prije 165 godina. Kako interes za pohađanje ove znamenite ustanove velike tradicije postoji i u krajevima unutrašnjosti Hrvatske, u blizini škole se nalazi i učenički dom ‘Tomislav Hero’ u kojem boravi oko 70-ak učenika. To sve skupa bilo je dobar povod da napravimo intervjuu s ravnateljom Pomorske škole u Bakru, kapetanom Gordanom Papešom. Dao nam je mnoštvo detalja o aktualnostima u školi, ali i njenoj povijesti, poznatim ličnostima koje su ju pohađale te znamenitim nastavnicima u njoj.

Foto: skyscrapercity.com

Pomorska škola Bakar utemeljena je prije 165 godina te je najstarija strukovna škola u Hrvatskoj. Kako za nju vlada interes i izvan ovog lučkog grada, smještenog na sjevernoj obali Jadrana, u blizini škole se nalazi i učenički dom, u kojem boravi 70-ak učenica i učenika. Više o povijesti, aktualnostima, ali i zanimljivostima vezanim za ovu znamenitu ustanovu u intervjuu nam otkriva ravnatelj, kapetan Gordan Papeš.

Izdvojeni članak

U Varaždinskim Toplicima škola bila prije nego Kolumbo u Americi!

Diploma se priznaje u cijelom svijeta, što čini učenike koji ju završe kompetentnim na svjetskom tržištu rada

S: Što za Vas znači biti na čelu jedne ustanove s ovako bogatom tradicijom i poviješću?

G. P.: Biti ravnatelj Pomorske škole znači velika odgovornost. Prvenstveno prema učenicima, njihovim roditeljima, budućim poslodavcima-brodarima kako našim tako i stranim i naravno prema zaposlenicima – nastavnicima. Također odgovornost prema osnivaču škole, Primorsko- goranskoj županiji, gradu Bakru, ministarstvima. Naime, školovanje pomoraca usklađuje se s međunarodnim konvencijama, što znači da je u cijelom svijetu potrebno zadovoljavati iste kriterije obrazovanja.

Naravno, sustav ISO-a nadzire usklađenost kao i same procese obrazovanja, a postoji i međunarodni monitoring. Učenik koji završi našu školu mora imati sve kompetencije pomorskog časnika sa svim pripadajućim ovlaštenjima priznatim u cijelom svijetu, a neophodnim za prvi ukrcaj na brod. Kvaliteta našeg obrazovanja vidljiva je i u cijelom svijetu, gdje se naši bivši učenici, sada časnici uspoređuju s ostalim nacijama to jest obrazovnim učilištima.

Izdvojeni članak

Ravnateljica I. i najstarije svjetovne zagrebačke gimnazije: ‘Tri četvrtine naših učenika upisuje prvi izbor fakulteta’


Pomorska škola imala prvi školski brod trgovačke mornarice na cijelom Sredozemlju!

– Od osnutka Pomorske škole 1849. godine, prvih pedesetak godina njenog postojanja, učenici su plovidbenu praksu obavljali na raznoraznim brodovima. S obzirom da su se teško stečena znanja teško i nerado dijelila, ubrzo se pokazala potreba za brodom na kojem bi se obavljala praktična nastava. Takav je brod otkupljen 1894. godine od vojvode od Parme te je s imena ‘Farnese’ preimenovan u ‘Margita’. Margita je postala prvi školski brod za obrazovanje časnika trgovačke mornarice na Sredozemlju. Dotad je uobičajena praksa bila da se takvi ili slični brodovi koriste za praktičnu nastavu u vojnoj mornarici, ali što se trgovačke mornarice tiče, ‘Margita’ je bila presedan, pojašnjava ravnatelj Papeš.

S: Koliko učenika pohađa školu te u koliko su smjerova raspoređeni? Po čemu je posebna, odnosno što osim duge tradicije Pomorska škola Bakar ima, a da ostale nemaju?

G. P.: Trenutno školu pohađaju 433 učenika u četiri smjera: nautički tehničar, tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za logistiku i špediciju te tehničar za jahte i marine.
Posebnosti škole su mnoge i možda bi cijeli jedan razgovor mogao i trebao biti usmjeren ka posebnostima škole.

Naime, već na prvi pogled vidi se da škola, za razliku od drugih škola, ima školski brod, učenički dom, zgradu na samoj obali u obližnjoj lučici te modernu sportsku dvoranu. No, to je samo ono što se vidi ‘izvana’, a osnovne se razlike kriju ‘ispod površine’.

Ono što učenicima čini najveću razliku je naša diploma koja je važeća u cijelom svijetu pa učenika koji je završio Pomorsku školu smješta na svjetsko tržište rada. Da bi to bilo moguće i kako bi naše diplome bile valjane u cijelome svijetu, Škola mora zadovoljavati sve kriterije propisane SCTW konvencijom, a jedan od njih je i ISO sustav kvalitete.

Naši učenici dio praktične nastave obavljaju na nautičkim ili brodostrojarskim simulatorima, dio u opremljenim kabinetima, a dio na školskome brodu ‘Vila Velebita dva’. Maturanti nautičkog i brodostrojarskog usmjerenja odlaze na petodnevnu plovidbenu praksu brodom ‘Kraljica mora’. Škola ima mnoge izvannastavne aktivnosti od kojih bismo svakako izdvojili Međunarodnu veslačku regatu pomorskih učilišta, Plavi dan, program Upoznajmo svoje susjede, školski list Mladi pomorac i Ljetopis Pomorske škole Bakar.

Izdvojeni članak

Najstarije srednje škole: Europa dominirala preko pet stoljeća

Andrija Mohorovičić predavao u školi, a pohađali je Mrle iz LET3-a, Boško Balaban i Relja Bašić

S: Koje su istaknute ličnosti pohađale Pomorsku školu Bakar?

G. P.: Što se istaknutih ličnosti koje su pohađale Pomorsku školu tiče, njih bismo definitivno trebali razdvojiti na dvije skupine: učenike i nastavnike. Od poznatih učenika treba istaći one koji su se kasnije kroz život bavile nekim profesijama potpuno različitim od one pomorske.

Sada mi prvi na pamet padaju: Relja Bašić, poznati gospon Fulir, Damir Martinović Mrle, basist grupe Let 3, Vojo Radoičić, poznati slikar, Boško Balaban, nogometaš, Davor Jurkotić, TV voditelj i mnogi drugi.
Neki od poznatih nastavnika, koji su se afirmirali u Hrvatskoj, ali i u svijetu su Andrija Mohorovičić, Narcis Damin, Božo Babić, Rudolf Crnić i drugi.

Izdvojeni članak

Deset najstarijih sveučilišta na svijetu

S: U blizini škole je i učenički dom. Koliko učenika boravi u njemu te ima li interesa za pohađanje škole iz nekih udaljenijih krajeva Hrvatske, poput recimo Slavonije?

G. P.: Tako je, u sklopu škole djeluje i učenički dom ‘Tomislav Hero’ koji se nalazi u blizini Pomorske škole i u kojem boravi sedamdesetak učenika. S obzirom da za Pomorsku školu postoji sve veći interes među učenicima iz unutrašnjih dijelova Hrvatske, dom je sve traženiji, a učenici i učenice koje borave u njemu su sve bolji i kvalitetniji.

S: Ima li interesa za pohađanje škole i među djevojkama ili su to isključivo dečki?

G. P.: Pomorsko je zanimanje tradicionalno muški posao pa ne čudi što su naši učenici većinom dječaci. No, nove generacije su sve spremnije rušiti tabue i predrasude tako da sada u sva četiri smjera imamo i djevojaka. Uglavnom, učenice čine petnaestak posto populacije Pomorske škole Bakar. U našem kraju živi žena koja je zapovjednik na jednom talijanskom putničkom brodu, a to danas više nije rijetkost.

Ovo je najstarija strukovna škola u Hrvatskoj
Share via
Copy link
Powered by Social Snap