Pretraga

Pitali smo Ministarstvo hoće li nova situacija utjecati na upis učenika u srednje škole

A- A+

Upis u srednju školu neće se pretjerano mijenjati niti biti pogođen situacijom u kojoj se učenici trenutno nalaze. Naime, na naš upit o tome hoće li se nešto mijenjati i smatraju li u Ministarstvu da bi online nastava mogla prouzročiti razlike u ocjenjivanju učenika što bi u konačnici moglo dovesti do toga da se neki lakše upisuju u srednje škole, iz Ministarstva su se pozvali na nekoliko propisa.

Blaženka Divjak

foto: Denis Gaščić|srednja.hr

Učenici se prijavljuju i upisuju u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

Izdvojeni članak

Čak 60% naših čitatelja za ukidanje prosjeka ocjena kao jednog od kriterija za upis u srednju

– Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. u ljetnome i jesenskome upisnom roku, koji će biti navedeni u Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koju za svaku školsku godinu donosi ministar, rekli su nam iz Ministarstva.

Bodovni prag za upis u srednju školu za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine škola donosi sama, to jest, škola može utvrditi minimalni broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja.

Na pitanje o mogućoj neravnomjernoj opterećenosti gradivom učenika osmih razreda osnovnih škola koji trebaju pristupiti upisima u prvi razred srednje škole, s obzirom na trenutačnu situaciju s COVID-19, Ministarstvo upućuje na sljedeće zakonske odredbe i ističu da nastava na daljinu u potpunosti mora zadovoljiti navedene zakonske preduvjete za svaku razinu obrazovanja:

Dužni smo istaknuti da je člankom 27.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano da su nastavnim planom i programom utvrđeni tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne i izborne nastavne predmete, međupredmetne i/ili interdisciplinarne sadržaje i/ili module, njihov raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati, godišnji broj sati te ciljevi, zadaće i sadržaji svakog nastavnog predmeta.

Nadalje, kurikulumom nastavnih predmeta određuju se svrha i ciljevi učenja i poučavanja nastavnog predmeta, struktura pojedinog predmeta u cijeloj odgojno-obrazovnoj vertikali, odgojno-obrazovni ishod i/ili sadržaji, pripadajuća razrada i opisi razina usvojenosti ishoda, učenje i poučavanje te vrednovanje u pojedinom nastavnom predmetu, a može se utvrditi i popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma.

Također, nastavnim planom određuje se oblik izvođenja kurikuluma (obvezno, izborno, fakultativno, međupredmetno i/ili interdisciplinarno), godišnji broj nastavnih sati i njihov raspored po razredima. Nastavni plan može biti zajednički za razinu, odnosno vrstu na pojedinoj razini obrazovanja, a iznimno se može donijeti i uz kurikulum određenoga nastavnog predmeta.

Na kraju, dodali su i da je važno napomenuti da je “postupak upisa u I. razred srednje škole reguliran Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole, a člankom 2. propisano je da pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje”.