Pretraga

Porazne brojke javne rasprave: Na kurikulum Matematike stigao samo jedan komentar u 3 i pol mjeseca

A- A+

U utorak, 15. studenog zatvoreno je javno savjetovanje o kurikulumskim dokumentima na esavjetovanja.gov.hr. Uvidom u broj pristiglih komentara, upitno je možemo li govoriti o uspješnoj javnoj raspravi. Naime, najveći broj komentara (73) pristigao je na Prijedlog Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje, zatim na Prijedlog Nacionalnog kurikuluma za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (38) te na Metodološki priručnik za prijedlog područja kurikuluma (36).

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Dvoznamenkasti broj broj komentara pristigao je još na Prijedlog kurikuluma društveno-humanističkog područja (30), Prijedlog kurikuluma prirodoslovnog područja (23), Prijedlog kurikuluma jezično-komunikacijskog područja (13), Prijedlog kurikuluma međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje (26), Prijedlog kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje (26), Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Povijest (12) i Prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (19).

Osim navedenih, na sve ostale kurikularne dokumente stigao je jednoznamenkasti broj komentara. Primjerice, Prijedlozi Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Geografija te nastavnoga predmeta Kemija broje samo tri komentara. Konkretno, za te je dokumente javna rasprava otvorena 22. srpnja i trajala je više od tri i pol mjeseca.

Izdvojeni članak

Akademici Paar i Kostović tvrde da nisu plagirali u javnoj raspravi kurikuluma

Prebrojavanje riječi ‘kurikulum’ u zadnjim satima javne rasprave

Iščitavanjem komentara pristiglih u raspravi, u oči upadaju identični komentari na čak 36 kurikularnih dokumenata. Petar Marija Radelj, autor na portalu Vjera i djela te, kako tamo stoji, teolog, arhivist, prevoditelj i urednik knjiga, 36 je puta komentirao dokumente s istim argumentima. Naime, osvrtao se na ‘nehrvatski naziv kurikulum’ i 36 puta istim riječima objašnjavao zašto koristiti ‘domaću istovrijednicu uputnik’. Osim toga, pobrojao je koliko se puta u dotičnim dokumentima spominje riječ ‘kurikulum’.

Od 36 dokumenata koje je komentirao, na njih čak 30 navedeni je komentar upisao u utorak navečer u periodu od 20 do 24 sata, odnosno, pred samo zatvaranje javne rasprave.

Situacija je još paradoksalnija pogledom na javnu raspravu pod dokumentima nastavnih predmeta Matematika, Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik, Francuski jezik, Grčki jezik i Islamski vjeronauk. Na njih je u višemjesečnoj raspravi pristigao samo jedan komentar – upravo Petra Marije Radelja i to o broju spominjanja riječi ‘kurikulum’ u dokumentu te prijedlogu za korištenje riječi uputnik. Komentari su, kako smo istaknuli, pristizali u utorak u (kasno)večernjim satima.

Primjerice, (jedini) komentar na dokument nastavnog predmeta Matematika izgleda ovako:

– U Prijedlogu se 13 puta spominje imenica „kurikulum“ koja ne pripada hrvatskomu standardnomu jeziku. Predlažem da se zamijeni domaćom istovrijednicom uputnik, sukladno članku 36. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila (NN 74/15). Razlozi su izneseni u studiji Curriculum u hrvatskom (http://www.vjeraidjela.com/curriculum-u-hrvatskom/ čiji se tekst se u wordu može preuzeti s: https://radelj.files.wordpress.com/2016/11/curriculum-u-hrvatskom.docx).

Izdvojeni članak

Otvoreno pismo ekspertne radne skupine ministru Barišiću u vezi neetičnog postupanja akademika HAZU-a

Jokić: Dokumenti su dobri i kvalitetni

Koliko je za nastavni predmet matematike bitno kaže li se kurikulum ili uputnik, valjalo bi upitati same matematičare. Spomenimo i kako je najveći broj komentara u javnom savjetovanju na kurikulumske dokumente postavio akademik Vladimir Paar. A je li javna rasprava u početku bila zamišljena ovako i radi li se o respektabilnom broju komentara, upitali smo Borisa Jokića, razriješenog voditelja Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne reforme.

– Nisam očekivao ovoliko mali broj komentara u javnoj raspravi, no taj broj ukazuje da su dokumenti dobri i kvalitetni. Što će s dokumentima biti dalje, nije jasno jer se trenutačna obrazovna politika ni na koji način nije odredila prema Cjelovitoj kurikularnoj reformi. Ona je temelj budućnosti naše zemlje i generacija koje dolaze, rekao nam je Jokić.

Ranije danas, stigla je i izjava razriješene Ekspertne radne skupine za provođenje CKR-a. ERS ističe kako je javnom savjetovanju prethodila uspješno provedena stručna rasprava koja je po prvi puta organizirana baš na inicijativu ERS-a.

– Broj pristiglih komentara (pohvala, prijedloga, kritika) u javnom savjetovanju ukazuje da su Stručne radne skupine kvalitetno i stručno izradile kurikulumske dokumente i da u široj javnosti nema većih prigovora na njihov sadržaj, stoji u izjavi ERS-a.

Dodali su i kako je Europska komisija u svom godišnjem izvješću o odgoju i obrazovanju u EU i Republici Hrvatskoj (Education and Training Monitor 2016.) iskazala vrlo pozitivnu ocjenu Cjelovite kurikularne reforme i kako završeno javno savjetovanje nema zakonsko uporište te će u slučaju nastavka reforme biti potrebno provesti novo. Na kraju, istaknuli su kako obrazovna politika nije jasno odgovorila stručnoj i općoj javnosti na niz pitanja o CKR, primjerice, o zakonskim preduvjetima za uvođenje kurikulumskih dokumenata i o financijskim sredstvima za nastavak reforme.

– Slijedom svega navedenog smatramo da se Cjelovita kurikularna reforma treba nastaviti na način na koji je osmišljena i vođena te da ona pruža dobru osnovu za pozitivnije perspektive sustava odgoja i obrazovanja, ali i Republike Hrvatske u cjelini, zaključuje ERS.

Izdvojeni članak
prosvjed za cjelovitu kurikularnu reformu 1. lipnja 2016.

Službeno je: Konačan kraj kurikularne reforme kakvu znamo

Broj pristiglih komentara na kurikularne dokumente tijekom javne rasprave:

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za umjetničko obrazovanje (otvoreno 16.6.2016.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za strukovno obrazovanje (otvoreno 23.6.2016.) – 5 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma za gimnazijsko obrazovanje (otvoreno 23.6.) – 73 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma osnovnoškolski odgoj i obrazovanje (otvoreno 23.6.) – 38 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma društveno-humanističkog područja (otvoreno 15.7.) – 30 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma umjetničkog područja (otvoreno 15.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma prirodoslovnog područja (otvoreno 15.7.) – 23 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma jezično-komunikacijskog područja (otvoreno 15.7.) – 13 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma matematičkog područja (otvoreno 15.7.) – 9 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma tjelesnog i zdravstvenog područja (otvoreno 15.7.) – 9 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma tehničkog i informatičkog područja (otvoreno 15.7.) – 7 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje (otvoreno 18.7.) – 26 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (otvoreno 18.7.) – 5 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Održivi razvoj (otvoreno 18.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje (otvoreno 18.7.) – 26 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj (otvoreno 18.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Poduzetništvo (otvoreno 18.7.) – 4 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu kurikuluma međupredmetne teme Učiti kako učiti (otvoreno 18.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Fizika (otvoreno 22.7.) – 8 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Islamski vjeronauk (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Pravoslavni vjeronauk (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Katolički vjeronauk (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Latinski jezik (otvoreno 22.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Grčki jezik (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Politika i gospodarstvo (otvoreno 22.7.) – 4 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Etika (otvoreno 22.7.) – 4 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Logika (otvoreno 22.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Psihologija (otvoreno 22.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Sociologija (otvoreno 22.7.) – 2 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Filozofija (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura (otvoreno 22.7.) – 5 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Likovna kultura i Likovna umjetnost (otvoreno 22.7.) – 7 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Glazbena kultura i Glazbena umjetnost (otvoreno 22.7.) – 6 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Informatika (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Tehnička kultura (otvoreno 22.7.) – 7 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Povijest (otvoreno 22.7.) – 12 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Geografija (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Kemija (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Biologija (otvoreno 22.7.) – 8 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda (otvoreno 22.7.) – 3 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Priroda i društvo (otvoreno 22.7.) – 5 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Francuski jezik (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Talijanski jezik (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Njemački jezik (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Engleski jezik (otvoreno 22.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (otvoreno 22.7.) – 19 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Matematika (otvoreno 27.7.) – 1 komentar

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Metodološkom priručniku za prijedlog područja kurikuluma (otvoreno 29.7.) – 36 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Metodološkom priručniku za izradu kurikuluma međupredmetnih tema (otvoreno 29.7.) – 4 komentara

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Metodološkom priručniku za izradu prijedloga predmetnih kurikuluma (otvoreno 29.7.) – 1 komentar

Sve komentare pristigle u javnoj raspravi možete pročitati na esavjetovanja.gov.hr.