Pretraga

Poznat datum prijemnog za srednju koju su lani upisivali najbolji: Evo koje gradivo morate znati

A- A+

Ovog ponedjeljka započele u prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Jedan od kriterija koje škole mogu bodovati je i dodatna provjera znanja, odnosno prijemni ispit. Takav ispit provodi i Prirodoslovna škola Vladimira Preloga u Zagrebu za svoj smjer prirodoslovne gimnazije uz skupinu predmeta na stranom jeziku i smjer prirodoslovne gimnazije.

foto: Anton Mezulić| www.srednja.hr

Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga srednjoškolski je program kojeg su u 2019. upisivali osmaši s najvišim brojem bodova. Prošle je godine za upis tog smjera i smjera prirodoslovne gimnazije, škola uvela prijemni ispit. Dogodilo se to nakon velike navale superodlikaša (učenici s prosjekom 5,0) koji su željeli upisati gimnazijske smjerove u Prelogu.

Provjera obuhvaća gradivo iz tri predmeta

Ove godine provjera posebnih znanja održat će se 14. srpnja u 9.00 sati.

Kako je pojašnjeno na stranicama škole, provjera posebnih znanja obuhvaća sadržaj nastavnih predmeta Biologije, Fizike i Kemije, a od učenika se očekuje poznavanje nastavnih sadržaja biologije 7. i 8. razreda. Područja koja će se ispitivati na ispitu su:

Biologija:

Fizika:

 • fizička veličina, duljina, površina i volumen, masa, gustoća
 • međudjelovanje, elastična sila, gravitacijska sila, sila teža, uzgon, pritisna sila, sila trenja, poluga, tlak, hidrostatički tlak, atmosferski tlak
 • energija (gravitacijska i elastična potencijalna, kinetička), rad, snaga, zakon očuvanja energije
 • svojstva tijela, građa tvari, agregacijska stanja, toplinsko širenje tijela, temperatura i mjerne ljestvice
 • unutarnja energija, toplina, rad, specifični toplinski kapacitet tvari, prijenos topline
 • električni naboj, električna sila, električna struja, električni napon, elektromagnetska indukcija
 • električni strujni krug (jednostavni, serijski spoj trošila i paralelan spoj trošila), električni napon, električna struja, učinci električne struje, magnet, magnetska sila, električna energija
 • električni otpor trošila, ovisnost električne struje o električnom naponu, Ohmov zakon
 • jednoliko i nejednoliko gibanje, brzina, akceleracija, tromost tijela.

Kemija:

 • tvari i njihova svojstva
 • atom
 • kemijski element, njihova građa i označavanje
 • jednadžba kemijske reakcije, zakon o očuvanju masu, energetske promjene pri reakcijama
 • relativna atomska i molekulska masa
 • fizikalna i kemijska svojstva metala i nemetala
 • svojstva kiselina i lužina i dobivanje soli
 • maseni udio elemenata u spoju i formula spoja (empirijska i molekulska)
 • fizikalna i kemijska svojstva ugljikovodika i organskih spojeva s kisikom (alkoholi, karboksilne kiseline i esteri)

60 minuta za 20 zadataka

Provjera posebnih znanja za gimnazijske smjerove u Prelogu sastoji se od pisanog ispita u trajanju od 60 minuta. Ispit se sastoji od 20 zadataka višestrukog izbora i kratkih odgovora, od kojih se svaki zadatak boduje s 0,25 bodova. Za vrijeme pisanja ispita nije dopuštena uporaba džepnog računala, a rezultati će biti dostupni 48 sati nakon ispita.

Kako je navedeno na stranicama škole, literatura su udžbenici iz fizike, biologije i kemije za 7. i 8. razred osnovne škole, a za provjeru ovih znanja potrebno je razumijevanje i primjena osnovnih procesa bez usvajanja suvišnih pojmova i definicija.

Prilikom upisa u gimnazijske programe ove škole boduju se još i prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: strani jezik, matematika, hrvatski jezik, biologija, kemija, fizika. Dodatno se vrednuju rezultati postignuti na natjecanjima u znanju i u sportu.

Izračunajte bodove i pronađite srednju baš za sebe!

Online predstavljanje škola: Predstavljamo naš novi projekt koji će olakšati odabir tisućama učenika

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola.

Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.

Popis 20 gimnazija i strukovnih škola koje su lani upisali najbolji osmaši diljem Hrvatske možete vidjeti ovdje, a važne datume ovogodišnjeg ljetnog roka na poveznici.

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
Share via
Copy link
Powered by Social Snap