Pretraga

Poznato tko dolazi na Paljkovo mjesto: Nova državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja je Iva Ivanković

A- A+

Nakon što je stranka Reformisti izašla iz vladajuće koalicije, Tomislav Paljak od premijera zatražio da ga razriješi s funkcije državnog tajnika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Tu poziciju će popuniti Iva Ivanković, docentica na Fakultetu hrvatskih studija.

Iva Ivanković

Iva Ivanković nova je državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja| foto: Fakultet hrvatskih studija/srednja.hr

Na sjednici Vlade uoči blagdana imenovana je nova državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Za osnovno i srednje obrazovanje bit će zadužena Iva Ivanković, docentica s Fakulteta hrvatskih studija zaposlena na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti.

Na Fakultetu hrvatskih studija zaposlena od 2021.

Ivanković je, prema informacijama koje je objavio Fakultet hrvatskih studija, diplomirala logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te doktorirala u polju pedagogije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prema informacijama dostupnima na webu Filozofskog, naslov njene doktorske disertacije je ‘Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja’, a rad je obranila 2017. godine.

– Položila je stručni ispit za stručnog suradnika logopeda u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u kojem je radila dvanaest godina te ujedno bila mentorica pripravnicima logopedima pri polaganju stručnih ispita. Završila je opći verbotalni seminar I. i II., seminar za primjenu metode ‘Talking Mats’ u radu s osobama s komunikacijskim teškoćama te seminar za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne (DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden). Stručno i znanstveno područje rada usmjereno je na pedagogiju uključivosti, metodiku rada s učenicima s posebnim potrebama, didaktiku te višejezičnost, stoji u biografiji koju je objavio Fakultet hrvatskih studija na kojem Ivanković radi od 2021.

Izdvojeni članak
tomislav paljak

Ministarstvo obrazovanja ostalo bez jednog državnog tajnika: ‘To je moja moralna obveza’

Od 2018. izabrana za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Navode i da je od travnja 2018. godine Iva Ivanković izabrana za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Kako stoji na web stranici Fakulteta hrvatskih studija, Ivanković je i koordinatorica za studente s invalidnošću Fakulteta hrvatskih studija, te je nositeljica niza kolegija – Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja, Terapijska pedagogija 2, Korelacijske vježbe i nastavna praksa i Opća pedagogija.

Ivanković je prethodno radila i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od akademske godine 2014./2015. kao vanjski suradnik vodila je seminare na nekoliko kolegija: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalni kurikulum, Domski odgoj, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Osnove pedagogije i Osnove specijalne pedagogije. Uz to, od srpnja 2019. do veljače 2021. godine bila je nositeljica obveznog kolegija Didaktika za sve nastavničke smjerove u Centru za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. U biografiji joj stoji i da je od 2007. do 2019. godine radila u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kao stručni suradnik logoped.

Podsjetimo, Iva Ivanković u Ministarstvo je došla na mjesto donedavnog državnog tajnika Tomislava Paljka. Paljak je, nakon što je njegova stranka Reformisti izašla iz vladajuće koalicije, od premijera zatražio da ga razriješi s funkcije.

– To je moja politička i moralna obvezu. Moja stranka više nije dio vladajuće koalicije, normalno je i logično da ja odem s funkcije državnog tajnika, kazao nam je Paljak još u rujnu, a nakon podnošenja zahtjeva za razrješenjem.

Iva Ivanković
Share via
Copy link
Powered by Social Snap