Prazna kasa: HZZ privremeno obustavlja mjeru stručnog osposobljavanja!

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na 4. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine privremeno obustavilo zaprimanje i odobravanje zahtjeva za dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini. Svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do 23.06.2016. godine i primjene Odluke Upravnog vijeća, nastavljaju se obrađivati do utroška raspoloživih financijskih sredstava, stoji u službenom priopćenju HZZ-a.

Foto: Srednja.hr

Privremeno se obustavlja dio programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2016. godini financiranih iz sredstava Državnog proračuna i to:

– potpore za zapošljavanje,
– potpore za samozapošljavanje,

– potpore za usavršavanje,

– stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

– javni radovi.

Nastavlja se provedba mjera financiranih iz sredstva Državnog proračuna i to:

– Obrazovanje nezaposlenih,

– Osposobljavanje na radnom mjesta,

– Osposobljavanje na radnom mjestu – obrazovanje za poznatog poslodavca,

– Potpora za skraćivanje radnog vremena i Stalni sezonac,
– Program za Rome.

Nastavlja se provedba i financiranje mjera u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za slijedeće projekte odnosno ciljane skupine:

Polaznicima stručnog osposobljavanja bolovanje neće biti plaćeno!

1. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za mlade:

Ciljana skupina: Mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca.

Mjere unutar projekta:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Obrazovanje nezaposlenih osoba

Osposobljavanje na radnom mjestu

Potpore za zapošljavanje

Javni rad

Samozapošljavanje

2. Provedba Aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade:

Ciljana skupina:
Mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci;
Mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.

Mjere unutar projekta:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Obrazovanje nezaposlenih osoba

Osposobljavanje na radnom mjestu
Potpore za zapošljavanje

Javni rad

Samozapošljavanje

HZZ ne vidi ništa sporno u nepoštivanju Ugovora stručnog osposobljavanja

3. Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba:

Ciljana skupina:
Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci;
Osobe starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih;
Osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.

Mjere unutar projekta:

Obrazovanje u obrazovnim ustanovama

Osposobljavanje na radnom mjestu

4. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina:

Ciljana skupina:
Dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina koje su evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci;
Osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom;
Nezaposlene osobe starije od 54 godine.

Mjere unutar projekta:

Potpore za zapošljavanje

5. Podrška samozapošljavanju:

Ciljana skupina: Nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji HZZ-a.

Mjere unutar projekta:

Edukativni modeli (modul 1, 2, 3) za samozapošljavanje

Dodjela potpore za samozapošljavanje

6. Zadržavanje radnika u zaposlenosti:

Poslodavci koji tijekom godine imaju periode smanjenog obima posla (sezonsko obilježje poslovanja), poslodavci u restrukturiranju i/ili s privremenim poteškoćama u poslovanju;
Zaposlene osobe (zaposlene kod poslodavaca u restrukturiranju i/ili sa privremenim poteškoćama u poslovanju kojima prijeti gubitak radnog mjesta),
Osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja, kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a;
Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a.

Mjere unutar projekta:

Potpore za usavršavanje

Stalni sezonac
Potpore za zapošljavanje
Potpore za samozapošljavanje
Obrazovanje nezaposlenih

Potpore za očuvanje radnih mjesta

7. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine:

Pripadnici teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Mjere unutar projekta:

Javni rad

Svi zaprimljeni zahtjevi za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja do 23.06.2016. godine i primjene Odluke Upravnog vijeća, nastavljaju se obrađivati sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2016. godini do utroška preostalih financijskih sredstava raspoloživih u ovoj godini.

Novi zahtjev zaprimaju se samo za mjere koje se nastavljaju provoditi.

U 2016. godini za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u državnom proračunu osigurano je 268.520.430,00 kn na poziciji Aktivne politike zapošljavanja te 10.785.000,00 kn na poziciji Programa za Rome uz planirane novčane naknade za novčane pomoći i putarine vezane uz provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja od još 444.000.000,00 kn.

Financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2016. godini planirano je i iz sredstava EU fondova i to u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 384.993.430,00 kn te Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. u iznosu od 65.429.000,00 kn. Ukupni proračun za mjere aktivne politike zapošljavanje, uključujući sve vezane naknade u 2016. godini iznosi 1.183.727.893,00 kn.

Uz preuzete financijske obveze iz prethodne godine, rješavali su se i zahtjevi zaprimljeni u 2016. godini te je, do dana 27. svibnja 2016. godine, obrađeno ukupno 13.514 zahtjeva za financiranje aktivne politike zapošljavanja te su u 2016. godini preuzete obveze u iznosu od 202.580.623,14 kn i uvećano za predrezervacije za državna tijela u iznosu od 16.141.409,64 kn što ukupno čini 218.722.032,80 kn na poziciji Aktivne politike zapošljavanja. Također su preuzete obveze u iznosu od 269.975.971,83 kn na poziciji novčane naknade za novčane pomoći i putarine u mjeri stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

U ukupne obveze i broj obrađenih zahtjeva ubrajaju se 3.271 zahtjev s kraja 2015. godine riješen je početkom 2016. godine, te su time preuzete financijske obveze u iznosu od 32.407.275,25 kn čime je značajno umanjen iznos alociran za provedbu mjera u 2016. godini.

Obzirom na raspoloživi iznos sredstava u Državnom proračunu Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je Odluku o privremenoj obustavi dijela mjera i preusmjeravanje korisnika na financiranje iz EU sredstava po potpisanim ugovorima za 7 projekata u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Odgovori