Pretraga

Preminuo sveučilišni profesor Josip Kregar

A- A+

Sveučilišni profesor i pravnik Josip Kregar je iznenadno preminuo jutros u svom domu, potvrđeno je za portal N1. Bivši dekan Pravnog fakulteta i predstojnik Katedre za sociologiju, preminuo je u dobi od 67. godina.

Foto: Pixabay

U njegovoj biografiji na stranicama Pravnog fakulteta stoji da je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i bio predstojnik Katedre za sociologiju od 1999. godine. U zvanje redovitog profesora je izabran 2001. godine, a u dva mandata (2005-2009) je obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta, a bio je i član Rektorskog kolegija.

Bio je autor i koautor u preko stotinu objavljenih radova, te autor prijedloga većeg broja zakona, nacionalnog programa suzbijanja korupcije (2001. i 2006. godine) te strategije reforme javne uprave (2002. godine).

Kregar je bio redovni profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, no kao gostujući profesor je predavao i na Sveučilištu u Grazu (1993) te Sveučilištu Yale (1996). Boravio je na više znanstvenih institucija izvan zemlje: Pravni fakultet, Karl-Franzens-Universität Graz (W. Mantl, 1992); Ekonomska škola Waršava (A. Glapinski, 1989); Sveučilište Bocconi Milano (1993); Max Planck Heidelberg (J. Frohwein, 1993); Centre de la sociologie de organization, Pariz (M.Crozier,1985); Paris Sorbonne, Pariz (G.Timsit,1984); te je bio dekan Katedre sociologije na Hrvatskim studijima (od 1998-2000).

svijeća
Share via
Copy link
Powered by Social Snap