Pretraga

Provjerili smo koliko roditelji moraju izdvojiti za plaćanje vrtića u najvećim hrvatskim gradovima

A- A+

Cijene vrtića u Hrvatskoj znatno se razlikuju od grada do grada. Dok je u Zagrebu potrebno izdvojiti 600 kuna za redoviti program u trajanju od 10 sati, roditelji u Šibeniku morat će izdvojiti 500 kuna za prvo dijete. Gradovi sudjeluju u plaćanju troškova u onim ustanovama u kojima su osnivači, a svaki grad ima posebne uvjete za smanjenje iznosa roditeljske participacije.

vrtić

Ilustracija: Unsplash

Nova pedagoška godina započela je danas, što znači i nove brige za roditelje oko financiranja vrtića. I dok nekoliko hrvatskih gradova nudi besplatan vrtić za svu djecu, u većini gradova roditelji moraju izdvojiti značajne svote kako bi njihova djeca išla u vrtić. Većina gradova sufinancira troškove vrtića u onim ustanovama kojima su osnivači, a uvjeti za smanjenje participacije razlikuju se od grada do grada. Neke od navedenih cijena nisu korigirane godinama, a s porastom cijena energenata i ukupnih troškova moguće je da će doći do porasta cijena roditeljske participacije.

Zagreb

Ekonomska, odnosno puna cijena vrtića za jedno dijete u 2022. godini iznosi 1.900 kuna mjesečno za redoviti 10-satni program te 1.300 kuna za redoviti poludnevni program. Cijena za poludnevni program može se primijeniti samo ako je organizirana posebna odgojno-obrazovna skupina, a iznimno i za pojedinačne slučajeve skraćenog boravka djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama u okviru odgojno-obrazovne skupine s 10-satnim programom.

Mjesečni iznos kojeg plaćaju roditelji određuje se prema prosječnim mjesečnim prihodima po članu zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini. Najmanja participacija roditelja je za prosječne mjesečne prihode po članu manje od 2.500 kuna.

zagrebtablica

Foto: Grad Zagreb

Split

U Splitu cijena koju plaćaju roditelji ne ovisi o dohotku, već o trajanju dnevnog boravka djeteta. Jaslični program je nešto skuplji od vrtićkog, a najjeftinije je popodnevni program u trajanju od pet sati. Pravo na sufinanciranje u iznosu od 100 posto imaju pravo djeca bez oba roditelja te djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem oštećenja od 80 do 100 posto. Pravo na sufinanciranje cijene od 50 posto imaju djeca s poteškoćama u razvoju, djeca na smještaju u udomiteljskoj obitelji, djeca samohranih roditelja ako zadovoljavaju uvjete o prihodima te djeca iz obitelji s troje ili više djece pod uvjetom da primaju dječji doplatak. Za sve vrijedi uvjet da  jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva.

splittablica

Foto: DV Cvit Mediterana

Izdvojeni članak

Grad obavijestio roditelje da u 11 škola povećava cijenu kuhinje: ‘Poskupljuju voće, povrće, ulje, meso’

Rijeka

U Rijeci cijena također ovisi o prihodima kućanstva, a računa se prema prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći. Cijena se može smanjiti u slučaju korištenja prava socijalne skrbi i pod nekoliko drugih uvjeta. Za drugo dijete cijena se umanjuje za 30 posto, za treće 60 posto, a četvrto i svako sljedeće dijete u vrtić idu besplatno. Za određene bolesti djeteta cijena se umanjuje za 20 posto, a za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70 posto.

rijekatablica

Foto: rivrtici.hr

Osijek

U Osijeku se vrtić naplaćuje prema trajanju dnevnog programa koji dijete pohađa. Cjelodnevni 10-satni program iznosi 640 kuna. Ako su prihodni po članu obitelji manji od 1.000 kuna, dijete pohađa vrtić besplatno.

osijektablica3

Izvor: Dječji vrtić Osijek

Karlovac

Participacija roditelja ovisi o prosjeku primanja, a raspoređena je u pet razreda.

karlovactablica2

Izvor: Grad Karlovac

Dubrovnik

U Dubrovniku cijena participacije također ovisi o mjesečnom dohotku po članu kućanstva. Kao najniža granica određen je iznos od 1.782,25 kuna.

dubrovniktablica

Izvor: Dječji vrtić Dubrovnik

Izdvojeni članak

U nekim školama grijanje će koštati skoro 7 puta više nego prije: ‘Očekujemo intervenciju Ministarstva’

Slavonski Brod

Korisnici Dječjeg vrtića ‘Ivana Brlić Mažuranić’ sudjeluju u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa prema prosjeku primanja po članu obitelji. Od plaćanja su oslobođena djeca s poteškoćama, djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca pod skrbništvom. Ako prihod po članu obitelji ne prelazi 500 kuna, ne plaća se za djecu invalida Domovinskog rata i civilnih žrtava. Besplatni boravak mogu ostvariti djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen, ako zadovoljavaju socijalne uvjete, posebne uvjete i uvjete prihoda.

sbtablica

Izvor: Dječji Vrtić Ivana Brlić Mažuranić

Šibenik

Dječji vrtić Šibenska maslina u vlasništvu je Grada Šibenika. Roditelji sudjeluju u plaćanju ovisno o vrsti i trajanju programa. Cijena se smanjuje za djecu samohranih zaposlenih roditelja te za roditelje dvoje i više djece. Cijena se umanjuje za 25 posto za 10-satne programe, smjenski i posebni program ranog učenja engleskog jezika te za 15 posto za 5,5-satni program. Cijena se umanjuje za 25 posto i za dijete koje zbog bolesti ne pohađa vrtić više od 30 dana.

šibeniktablica

Izvor: Grad Šibenik

Varaždin

Ekonomska cijena vrtića iznosi 1.750 kuna, a Grad financira 60 posto tog iznosa. Korisnici Dječjeg vrtića Varaždin moraju izdvojiti 700 kuna za prvo dijete, 400 kuna za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata. 200 kuna plaćaju roditelji djece s poteškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. Roditelji s troje i više djece koja su korisnici usluga vrtića plaćanju 700 kuna za prvo dijete i 200 kuna za svako sljedeće dijete.

Zadar

Cjelodnevni 10-satni program košta 600 kuna, a poludnevno odnosno 5-satni program 300 kuna. Za drugo dijete iznos je 300 kuna, a treće i svako sljedeće dijete vrtić pohađa besplatno. Grad Zadar osnivač je tri vrtića – DV Latica, DV Sunce i DV Radost.

Pula

Cijena 10-satnog redovitog programa je 690 kuna, 6-satnog programa 325 kuna. Moguće je potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja mjesečne cijene redovitog programa za građane koji ispunjavaju potrebne uvjete sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pule.

Izdvojeni članak

Koliko su srednjoškolcima poskupjeli udžbenici? ‘Prodajom i kupnjom rabljenih uštedi se do 900 kuna’

Vukovar

Cijena cjelodnevnog programa iznosi 490 kuna. Djeca branitelja i invalida Domovinskog rata plaćaju 80 posto tog iznosa, drugo dijete plaća 90 posto, dok je svako treće i daljnje dijete iz iste obitelji oslobođeno plaćanja. Samohrani roditelji plaćaju 75 posto iznosa sudjelovanja u cijeni programa, a dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20 posto iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa.

Vinkovci

Ekonomska cijena vrtićkog programa iznosi 1.250 kuna. Za prvo dijete u obitelji roditelji će izdvojiti 650 kuna, 450 kuna za drugo te 100 kuna treće dijete. Cijena poludnevnog programa je 500 kuna. Roditeljima – korisnicima usluga čiji ukupni dohodak po članu zajedničkog kućanstva ne prelazi 1.200,00 kuna može se odobriti olakšica od plaćanja sukladno Socijalnom programu Grada Vinkovaca na način i u postupku kojeg provodi Dječji vrtić Vinkovci. U tom slučaju, za prvo dijete će izdvojiti 455 kuna, za drugo 315 kuna, a za treće dijete 70 kuna.

vrtić
Share via
Copy link
Powered by Social Snap