Pretraga

Red provjera znanja, red tjelesnog: Doznajte što je sve potrebno za upad u policijsku školu

A- A+

Krajem ožujka Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za upis 750 polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac u 2019./2020. godini. Na natječaj je moguće prijaviti se do 31. srpnja, a hoće li kandidat ‘upasti’ u policijsku školu ovisi o tome hoće li zadovoljiti propisane uvjete. Između ostaloga, oni koji se prijavljuju u policijsku školu morat će položiti test opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti. Uz to, moraju dokazati svoje zdravstvene i tjelesne sposobnosti te da su dostojni obavljati službu.

Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Na natječaj za upis u tzv. policijsku školu mogu se prijaviti državljani Republike Hrvatske koji su prethodno završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju i imaju 28 ili manje godina. Kandidati ne smije biti član niti jedne političke stranke.

Kako stoji u tekstu natječaja Ministarstva unutarnjih poslova, odabir kandidata za upis u Program obrazovanja za zanimanje policajac vrši se temeljem ostvarenih rezultata u tijeku dosadašnjeg školovanja i rezultata provjere psihičke sposobnosti. Uz to, kandidat za policajca polaže i test opće informiranosti, test stranog jezika i informatičke pismenosti.

Osim svega navedenog, kandidat mora biti dostojan za obavljanje policijske službe, imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost te propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti. Upravo su posljednja tri uvjeta tema teksta koji je pred vama.

Tjelesna i motorička sposobnost kandidata

Izdvojeni članak

MUP zapošljava 750 policajaca: Pogledajte koji su uvjeti

Razina tjelesne i motoričke sposobnosti za prijem u policiju propisana je posebnim pravilnikom iz 2015. godine u kojeg je lani dodana jedna manja novina. Naime, za kandidate koji se prijavljuju u program obrazovanja za zanimanje policajac više nije propisan indeks tjelesne mase, a do lani je on morao biti između 20 i 30.

No, u pravilniku stoji kako kandidati u određenom vremenu moraju odraditi elemente slične onima koji se izvode na nastavi tjelesnog. To su:

• Poligon natraške – najduže 12,8 sekundi za žene i 10,9 za muškarce
• Sklekovi na ručama – najmanje dva ponavljanja za žene i tri za muškarce
• Pretkloni na ‘švedskoj klupi’ – najmanje šest ponavljanja za žene i deset za muškarce
• Skok u dalj s mjesta – najmanje 160 cm za žene i 197 cm za muškarce
• Trčanje na 2.400 metara – najduže 15,58 minuta za žene i 12,49 za muškarce

Kandidat koji ne zadovolji propisanu normu na bilo kojem testu, isključuje se iz daljnjeg testiranja te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri.

Zdravstvena sposobnost

Izdvojeni članak
Foto: Anton Mezulić|srednja.hr

Upasti na Policijsku akademiju nije baš ‘mačji kašalj’: Osim fizičkih sposobnosti, kandidati morali pokazati i znanje iz matematike

Zdravstvena sposobnost kandidata, prema pravilniku, utvrđuje se temeljem pregleda i nalaza specijaliste medicine rada te laboratorijskog nalaza koji uključuje niz testova, primjerice, kompletnu pretragu urina, mjerenja kolesterola, glukoze u krvi, ultrazvuk abdomena i jetrene probe. Kandidati će u svrhu upisa morati napraviti nalaz specijaliste interne medicine i psihijatra te ginekološki pregled koji uključuje i Papa test te ultrazvuk dojki.

Osim svega navedenog, kandidati moraju podastrijeti i potvrde ili izvod iz zdravstvenog kartona koji izdaje liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima, te medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem liječenju.

Zdravstvene preglede, u pravilu, obavlja Dom zdravlja MUP-a, a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo sklopi ugovor. Zdravstvenu sposobnost u konačnici određuje komisija koju imenuje ministar.

Provjera osobne dostojnosti

Možda najmanje razumljiv kriterij provjera je osobne dostojnosti na kojoj kandidat za prijem u policijsku školu također mora zadovoljiti. Zahtjev za obavljanje provjere, prema Pravilniku, dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi koja ga prosljeđuje policijskoj postaji po mjestu prijavljenog prebivališta osobe za koju je potrebno provesti provjeru. Provjeru obavlja načelnik policijske postaje odnosno policijski službenik kojeg on ovlasti.

Izdvojeni članak

MORH pozvao sve mladiće 2000. godišta i starije na upis u vojnu evidenciju

Kandidat najprije mora popuniti Upitnik za provjeru osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe, a ako to odbije, smatra se da od prijama odustaje. Zatim kreće provjera kojom se utvrđuje istinitost podataka navedenih u Upitniku. Prema Pravilniku, u obavljanju provjere prikupljaju se:

  • identifikacijski podaci i podaci o osobama s kojima živi u zajedničkom kućanstvu,
  • podaci o kaznenim postupcima koji se trenutno vode i podaci iz kaznenih evidencija,
  • podaci o optužnim prijedlozima i prekršajnim nalozima i podaci iz prekršajnih evidencija,
  • informacije i obavijesti o radnim osobinama,
  • informacije i obavijesti o životnim navikama,
  • ostali sigurnosno značajni podaci.

Provjera se obavlja neposrednim razgovorom s provjeravanom osobom, ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih državnih i javnih tijela kao i ostvarivanjem uvida u evidencije i poslovnu dokumentaciju koju su subjekti dužni voditi sukladno zakonu. Osim toga, osobna dostojnost može biti utvrđena i neposrednim razgovorom s drugim osobama, po procjeni nadležnog policijskog službenika koji obavlja provjeru, kao i neposrednim opažanjem policijskog službenika koji obavlja provjeru.