Pretraga

Slagalica 2014: Osmislite kako najbolje iskoristiti prirodni plin za INA d.d.

A- A+

INA d.d.

INA (Industrija nafte, d.d.) je srednje velika europska naftna kompanija koja ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u Jugoistočnoj Europi u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi te distribuciji nafte i naftnih derivata.

INA d.d. je dioničko društvo čiji su najveći dioničari naftna kompanija MOL i Republika Hrvatska, a manji dio dionica nalazi se u vlasništvu privatnih i institucionalnih investitora.

INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 444 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

Kao jedna od najvećih hrvatskih kompanija, sa značajnom ulogom u hrvatskom gospodarstvu, INA nastoji otvoriti vrata mladim obrazovanim stručnjacima te im pružiti podršku tijekom školovanja. INA već godinama ostvaruje uspješnu suradnju sa studentima, kroz sudjelovanje ili samostalno provođenje niza projekata usmjerenih na studentsku populaciju, a nakon što se brojnim programima uspješno približila studentima, INA je inicijativu proširila i na učenike srednjih škola putem suradnje s najposjećenijim portalom za studente i srednjoškolce Srednja.hr.

Prirodni plin – kako ga najbolje iskoristiti

Potrebno je na novootkrivenom plinsko-kondenzatnom polju izvidjeti mogućnosti upotrebe proizvedenog plina i kondenzata, uzimajući u obzir mogućnosti korištenja u kućanstvima i industriji.

1. Pozadina

Segment djelatnosti INA-e Istraživanje i proizvodnja nafte i plina sastoji se od pet sektora:

 • Sektor istraživanja
 • Sektor upravljanja međunarodnom imovinom IPNP
 • Sektor za geologiju i inženjering
 • Sektor proizvodnje i razrade polja za JI Europu
 • Sektor podrške istraživanju i proizvodnji

Vi ste proizvodni tehnolog zaposleni u Sektoru proizvodnje i razrade polja za jugoistočnu Europu koji je, između ostalog, odgovoran za nadzor i upravljanje projektima u Republici Hrvatskoj, analizu proizvodne opreme i procesa, predlaganje unapređenja i optimizacije te ekonomičan, siguran i ekološki prihvatljiv rad podzemnih i površinskih objekata i opreme.Radite na jednoj od proizvodnih regija u Hrvatskoj i rijetko dolazite u sjedište kompanije, budući da Vam je posao usko vezan uz praćenje proizvodnje i projektiranje rudarskih radova u čemu imate desetogodišnje iskustvo.

Nenadano ste pozvani na kolegij direktora Sektora gdje Vam je dan zadatak da okupite ekspertni tim kolega i osmislite način privođenja proizvodnji novootkrivenog plinsko-kondenzatnog polja. Ukoliko vaš tim uspješno riješi zadatak na način da rješenje donosi profit kompaniji, a prevladani su svi ekološki rizici i zadovoljena zakonska regulativa, smiješi vam se napredovanje.

Na kolegiju su Vam dane grube činjenice o projektu:

Sektor istraživanja je, na osnovi snimljene 3D seizmike, bušenjem istražne bušotine Di-1 potvrdio otkriće plinsko-kondenzatnog polja Dina na međudržavnoj granici u prirodno zaštićenom pojasu. Otkriće je potvrdila i druga istražna bušotina izbušena na drugoj strani granice, u vlasništvu inozemne kompanije.

U fazi zajedničke (međudržavne) suradnje u razradi polja predviđeno je bušenje još četiri bušotine izvan zaštićenog područja koje bi, uz projektirani iscrpak od 78% u razdoblju od 10 godina, trebale proizvesti:

 • 3,1 x 10(na devetu) m3 prirodnog plina s udjelom CO2 od 30%
 • 135 000 m3 kondenzata
 • Maksimalna dnevna proizvodnja plina je 350 000 m3

Kako bi se projekt nastavio, ključno je naći rješenje za kvalitetno iskorištavanje proizvedenog plina te zbrinjavanje CO2. Najveći problem je izoliranost polja i nepostojeća infrastruktura, kako u Hrvatskoj, tako i u prekograničnom području.

Također, činjenice s kojima ste upoznati budući da dobro poznajete područje je da se Centralna Plinska Stanica za obradu plina i izdvajanje CO2 u vlasništvu INA-e nalazi na udaljenosti od 90 km, a naftno polje u zreloj fazi proizvodnje 30 km.

Najbliže naselje je selo Petrići s 300-tinjak pretežno starijih stanovnika koji se bave poljoprivredom. Industrijsko središte regije je grad Farkaš sa stotinjak tisuća stanovnika udaljen 70-ak km. Niti u obližnjem prekograničnom području nema infrastrukturnih objekata kao ni proizvodnih polja, dok je grad Beron udaljen 60 km.

2. Zadatak

 • Analizirati sve korake koje je potrebno ispuniti kako bi se novootkriveno polje privelo proizvodnji
 • Osmisliti i argumentirati tehnička, tehnološka i procesna rješenja za površinski sustav koja će omogućiti nesmetanu proizvodnju plina i kondenzata tj. da predložite na koji način bi se proizvedeni plin i kondenzat mogli iskorištavati (opskrba kućanstava, industrije, kogeneracija…), a sve u skladu sa zakonskom regulativom
 • Rangirati predložena rješenja
 • Predložiti način zbrinjavanja proizvedenih količina CO2
 • Pokušati napraviti grubu ekonomsku analizu uzimajući u obzir trenutne cijene plina na hrvatskom tržištu

Kako bi kvalitetno pristupili rješavanju u prvom koraku potrebno se upoznati s osnovama procesa proizvodnje nafte i prirodnog plina te njegove obrade i izdvajanja štetnih tvari koje je nužno učiniti kako bi se povećala kalorijska vrijednost i zadovoljili zakonski propisi. Prirodni plin se, osim svima poznate upotrebe za grijanje kućanstva, može koristiti i u mnoge druge svrhe. Obzirom na dane podatke, u drugom koraku potrebno je istražiti sve mogućnosti upotrebe, kako u industriji, tako i u poljoprivredi te za proizvodnju sekundarnih oblika energije. Također, treba izvidjeti i mogućnosti pokretanja tercijarnih metoda proizvodnje nafte, obzirom na blizinu zrelih naftnih polja.
Kako biste se bolje upoznali s aktivnostima koje pruža INA, preporučljivo je pažljivo proučiti sljedeće izvore informacija:

Daljnje istraživanje možete temeljiti korištenjem sljedećih stranih ključnih pojmova:

 • Natural gas processing
 • Natural gas liquids
 • Tertiary methods of producing oil

Kao rezultat potrebno je u prezentaciji prikazati vaše viđenje u mogućnostima korištenja prirodnog plina i kondenzata, a u obzir je potrebno uzeti mogućnosti izravnog korištenja prirodnog plina i kondenzata, mogućnosti transformiranja u druge oblike energije, kao i mogućnost korištenja u tercijarnim metodama proizvodnje nafte.

Tim može imati do petero ljudi, a format dostavljanja rješenja je PPT prezentacija

Slagalica – Složi svoje rješenje je jedini business plan contest za srednjoškolce u Hrvatskoj u organizaciji portala Srednja.hr. Riječ je o Case Study natjecanju isključivo namijenjenom za
hrvatske srednjoškolce te je prvi ovakav natječaj koji za cilj ima
spojiti tvrtke i kreativne mlade ljude. Zlatni partner projekta je INA
d.d.
, a srebrni Hypo Banka. Partneri projekta su Zagrebačka škola ekonomije i menagementa, HTC Hrvatska i Hrvatski akademski sportski savez.