Pretraga

Strateškom planu za mlade, na kojemu se radi već pet godina, mogao bi se produžiti rok za provedbu

A- A+

Prošlog petka Mreža mladih Hrvatske sazvala je konferenciju za novinare kako bi javnost upoznala s problemom o nedonošenju Nacionalnog programa za mlade koji bi trebao biti na snazi od 2022. do 2024. godine. Javili smo se Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, koji radi na nacrtu tog programa, s pitanjem zašto se na taj dokument čeka već petu godinu za redom i hoće li uopće biti primjenjiv od ove godine.

Foto: Središnji državni ured za demografiju i mlade | Ramona Ščuric, srednja.hr

Na novom Nacionalnom programu za mlade radi se već pet godina. Od 2020. osnovan je Središnji državni ured za demografiju i mlade koji radi na tom strateškom dokumentu, a koji bi se trebao primjenjivati od 2022. do 2024. godine. No, kako godina odmiče kraju, sve je izglednije da neće biti gotov ni do kraja ove godine.

Upravo o tome su članovi Mreže mladih Hrvatske upozorili na konferenciji za medije prošloga tjedna kada su javno prozvali SDUDM za kašnjenje s izradom programa, ali i za netransparentno komuniciranje s njima kao s udrugom koja preko svoje članice u Radnoj skupini za NPM također sudjeluje u izradi mjera za mlade koja će biti propisana tim dokumentom.

‘Ukoliko se postupak dodatno oduži moguća je i izmjena roka provedbe, o čemu odlučuje Vlada’

Nakon njihovog istupa u javnosti, u kojemu su od SDUDM-a tražili da im odgovore na to kada ćemo konačno dobiti program za mlade te u kojem je on stanju izrade, poslali smo upit SDUDM-u. Sada smo dobili odgovore koji, možemo reći, ne obećavaju puno.

– Zakonodavni okvir iz područja strateškog planiranja definira postupke i aktivnosti vezane uz izradu pojedinačnih strateških dokumenata pa tako i Nacionalnog programa za mlade. Po okončanju rada radne skupine svi strateški dokumenti, uključujući i strateški dokument iz područja mladih, prije donošenja moraju proći sve procedure za koje je potrebno određeno vrijeme. Ukoliko se taj postupak dodatno oduži moguća je i izmjena roka provedbe, o čemu odlučuje Vlada Republike Hrvatske, rekli su iz SDUDM-a.

Objasnili su kako novi NPM predstavlja kratkoročni provedbeni strateški dokument ‘vrlo visoke razine fokusiranosti i operativnosti, u kojem su prioriteti čvrsto povezani s ciljevima, ciljevi s mjerama, a mjere s pojedinim zadacima’ i da je vrlo važno naglasiti kako su pri izradi Nacionalnog programa za mlade ‘predložene isključivo one mjere koje nisu obuhvaćene već postojećim strateškim dokumentima’.

– Utvrđena prioritetna područja usklađena su s ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te ciljevima utvrđenim u Programu Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024., a u obzir su uzeta načela i smjernice sadržane u Europskoj strategiji za mlade 2019.-2027. Prilikom izrade također su uzeti u obzir i Europski ciljevi za mlade, koji su dio same Strategije, ističu iz SDUDM-a.

Izdvojeni članak

Nije ih briga: Država već 5 godina nije donijela glavni strateški program za mlade, a izgleda da ni neće uskoro

‘Na sve upite Mreže mladih je odgovoreno i primljeni su na sastanke sukladno njihovim traženjima’

Na pitanje zašto rad Radne skupine nije javan, navode kako je rad u Radnoj skupini je određen Poslovnikom koji je javno dostupan na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kao i zapisnici o održanim sastancima Radne skupine.

– U svrhu izrade Nacionalnog programa te uvažavajući značaj međusektorske suradnje u području mladih, Središnji državni ured za demografiju i mlade osnovao je Radnu skupinu koju čine 16 predstavnika tijela državne uprave, znanstvenih i/ili stručnih institucija te udruga mladih i za mlade. Odluka je isto tako javno dostupna na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kažu iz SDUDM-a.

Tako je i Mreža mladih, koji su se pobunili protiv (ne)rada SDUDM-a, zastupljena u Radnoj skupini kroz rad i doprinos članice Mreže. No, kako su objasnili iz Mreže mladih, od kolegice ne smiju dobiti apsolutno nikakve informacije o napretku rada Radne skupine na NPM-u. Na naš upit zašto ne žele kvalitetno komunicirati s Mrežom mladih, SDUDM odgovara kako je na sve njihove upite odgovoreno.

– Na sve upite Mreže mladih je odgovoreno, kao i na njihove inicijative za objavu sadržaja na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Isto tako, predstavnici Mreže mladih primljeni su na sastanke sukladno njihovim traženjima. Predstavnici Mreže mladih uključeni su i kao dio delegacije na međunarodnim događanjima koje sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade. Središnji državni ured za demografiju i mlade osigurava i nacionalno sufinanciranje provedbe Dijaloga EU s mladima u Republici Hrvatskoj, kojeg je nositelj Mreža mladih, poručili su iz SDUDM-a.

Copy link
Powered by Social Snap