Pretraga

Svim redovnim studentima besplatan studij!

A- A+

“VLADA Republike Hrvatske je upravo usvojila Odluku o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente!”, objavio je najnoviju odluku Vlade ministar obrazovanja Željko Jovanović.  Ovom Odlukom se omoguće po prvi puta besplatan studij svim redovitim studentima javnih visokih učilišta koji pravovremeno i uspješno ispunjavaju svoje obveze.

Uvjet je 55 ECTS-a u prethodnoj godini

Vlada je danas donijela Odluku koja se odnosi na sljedeće tri akademske godine, zaključno s godinom. 2014./2015.

Odluka se odnosi na one koji će u tim godinama po prvi puta upisati prvu godinu studija na javnim na javnom visokom učilištu. Jedini uvjet je da ste u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu javnih visokih učilišta.

Za studente s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, za ostvarivanje ovih prava minimalni broj ECTS bodova stečen u prethodnoj akademskoj godini je 30.

“Na ovaj način mi osiguravamo da postepeno raste broj visokoobrazovanog radno-aktivnog stanovništva i da se približimo onim ciljevima Europske unije Europa 2020. gdje se žele ostvariti postotak od 40 posto visokoobrazovanog radno-aktivnog stanovništva”, istaknuo je Jovanović na zasjedanju Vlade.

Odluka se odnosi i na one studente koji  u akademskoj godini 2012./2013. koji po prvi put upisuju drugu godinu diplomskih sveučilišnih ili specijalističkih diplomskih stručnih, te četvrtu, petu ili šestu godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa javnih visokih učilišta.

600 milijuna kuna za tri godine

“Za provedbu ove Odluke potrebno je osigurati iznos od ukupno 668.600.000,00 kuna zaključno do i uključujući proračunsku godinu 2015”, stoji u obrazloženju odluke Vlade.

Prema toj odluci javna sveučilišta, veleučilišta i visoke škole moraju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta potpisati trogodišnje ugovore kojima se definira višegodišnja subvencija i strateški ciljevi za unaprjeđenje nastave i studija na visokom učilištu, kao i aktivnosti, rezultati i indikatori potrebni za ostvarenje ciljeva.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap