Pretraga

U 57 škola diljem Hrvatske upisalo se manje od tri prvašića

Prema privremenim podacima o upisu broju učenika u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2015./2016. bit će oko 41.878 učenika prvoga razreda. Od toga je 636 djece kojoj je odobren prijevremeni upis, a odgodu upisa dobilo je 2825 djece. Zabrinjavajuće zvuči podatak da 57 škola, od kojih su većina područne, je upisalo manje od tri učenika.

Primjereni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen je za 187 djece, a za 491 dijete pokrenut je postupak utvrđivanja primjerenog načina školovanja, a za dio djece postupak upisa još nije završen. Prema podacima iz e-Matice I. razred je ove šk. god. (2014./2015.) završilo 41.326 učenika.

U čak 13 škola nije upisan niti jedan učenik, u 21 osnovnu upisano je tek po jedan prvašić, a u njih 23 je upisano tek po dvoje učenika. Većinom je riječ o područnim školama, a na listi prednjače Ličko-senjska županija, Zadarska, Karlovačka i Bjelovarsko-Bilogorska.

Škole bez upisanih u prvi razred

I ove godina ima područnih škola u kojima neće biti ni jednog prvaša (npr. u Karlovačkoj županiji u:PŠ Police Pirišće priOŠ “Slava Raškaj”,Ogulin;PŠ Siča pri OŠ Barilović, PŠ Lipa pri OŠ Generalski Stol, PŠ Zagradci pri Netretić, PŠ Ribnik pri OŠ Žakanje; u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u PŠ Ladislav pri OŠ Slavka Kolara, Hercegovac;Ličko senjskoj-županiji u: OŠ. dr. Ante Starčević, Pazarište Klanac, u PŠ Dodo pri OŠ. dr. Ante Starčević, Pazarište Klanac, PŠ Bilaj i PŠ Kalinovača pri OŠ dr. Jure Turića, Gospić; PŠ Rudinka pri OŠ “Anž Frankopan” Kosinj; u Zadarskoj županiji u: PŠ Božava pri OŠ Petar Lorini, Sali, PŠ Ždrilo pri OŠ braće Ribar, Posedar…).

Škole u kojima je upisan samo jedan učenik

U nekim je školama u gotovo svim županijama u I. razred upisan samo jedan učenik (npr. u Karlovačkoj županiji u:PŠ Desmerice pri Prvoj osnovnoj školi, Ogulin, u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u: PŠ Jakopovac pri OŠ Mirka Pereša, Kapela, PŠ Sasovac pri OŠ Nova Rača; PŠ Ribnjička i PŠ Babinec pri OŠ Velika Pisanica; PŠ Stara Plošćica pri OŠ Inanska, PŠ Laminac pri OŠ Štefanje; Ličko senjskoj-županiji u: PŠ Brušane i PŠ Smiljan pri OŠ dr. Jure Turića, Gospić; PŠ Vukić Selo pri OŠ “Anž Frankopan” Kosinj, PŠ Metajna i PŠ Zubovići pri OŠ A. G. Matoša, Novalja, PŠ Hrvatsko Polje pri OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, PŠ Vaganac pri OŠ Plitvička Jezera, PŠ dr. Milana Anića, Krasno pri OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj; u Zadarskoj županiji u: PŠ Crljenik pri Osnovna škola „Petar Zoranić“, Stankovci, PŠ Tribanj Krušćica pri OŠ Starigrad, u PŠ Lisičić i PŠ Perušić Gornji pri OŠ Benkovac, PŠ Vrgada pri OŠ Pakoštane…)

Škole u koje je upisano dvoje učenika

Po dvoje učenika upisano je npr. u Karlovačkoj županiji u PŠ Bukovlje pri OŠ Generalski Stol, PŠ Jasenak pri OŠ Ivane Brlić – Mažuranić, Ogulin; u Bjelovarsko-bilogorskoj županjiPŠ u Gornjim Sredicama i PŠ Jabučeti pri OŠ Mirka Pereša, Kapela, PŠ u Dautanu i PŠ Slovinskoj Kovačici pri OŠ Nova Rača; Ličko senjskoj-županiji u: Osnovnoj školi Lovinac, PŠ Jezerane pri OŠ Brinje, PŠ Lun pri OŠ A. G. Matoša, Novalja, PŠ prof. Bože Katalinića, Vratnik pri OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj; u Zadarskoj županiji u: OŠ Novigrad, u PŠ Podgradina, PŠ Islam Latinski i PŠ Slivnica Donja pri OŠ braće Ribar, Posedarje, PŠ Vlašići pri OŠ Jurja Dalmatinca, Pag, PŠ Ritna i PŠ Krneza pri OŠ JurjaBarakovića, Ražanac, PŠ Bruška, PŠ Popovići i PŠ Nadin pri Benkovac, PŠ Žegar pri OŠ Obrovac…).