Pretraga

U SAD-u više tinejdžera puši travu, nego cigarete

A- A+

Stalne reklamne kampanje, jezive fotografije na kutijama cigareta i slično, očito su utjecale na svijest mladih u Sjedinjenim Američkim Državama, pa je broj onih koji posežu za cigaretama u stalnom padu. No, s druge strane tinejdžeri nisu uplašeni posljedicama pušenja marihuane, budući da je broj konzumenata ovog opijata u porastu. Pokazatelji su to studije ‘Monitoring The Future’ Sveučilišta u Michiganu. Među učenicima završnih razreda srednje škole, bilo je 22.9 posto onih koji su u posljednjih mjesec dana konzumirali marihuanu, a 17.1 posto ih je u istom razdoblju zapalilo cigaretu ili više njih.

U Sjedinjenim Američkim Državama među učenicama završnih razreda srednje škole više je konzumenata marihuane nego cigareta. Pokazalo je to istraživanje ‘Monitoring The Future’, Sveučilišta Michigan, prenosi Business Insider. Studije o konzumaciji duhana, alkohola, te droga u različitim dobnim skupinama na spomenutom se univerzitetu periodično provode od davne 1975. godine. Uzorak je vrlo reprezentativan, budući da obuhvaća između 45 i 50 tisuća tinejdžera, iz svih zemalja SAD-a.

Izdvojeni članak

Studija tvrdi da je marihuana dobra za mentalno zdravlje

Prema posljednjem, koje se tiče prošle godine, učenici četvrtog razreda srednje škole imali su zadatak odgovoriti na pitanje jesu li u posljednjih mjesec dana konzumirali cigarete ili marihuanu.

Za cigarete je njih 17.1 posto odgovorilo potvrdno, dok je marihuanu konzumiralo 22.9 posto.

Kako možete vidjeti iz priloženog grafa, još se 2008. godine broj pušača cigareta i marihuane izjednačio, među učenicima završnog razreda srednje škole. Od tada je broj konzumenata marihuane u blagom porastu. S druge strane, najveći broj korisnika duhana, bio je 1997., kada je iznosio blizu 40 posto, da bi se u 15 narednih godina, umanjio za duplo i više.