Pretraga

Uspostavljen je novi model studentskih participacija

A- A+

Sveučilište u Zagrebu je potvrdilo odluku o uspostavi jedinstvenog modela participacije za redovne studente. Odlučeno je da studenti koji su u prošloj akademskoj godini skupili manje od 30 ECTS bodova plaćaju punu cijenu participacije. Oni koji su skupili preko 55 bodova oslobođeni su plaćanja, prenosi Jutarnji list.

Dogovorena je studentska participacija za sljedeću akademsku godinu. Sveučilište u Zagrebu je potvrdilo odluku o uspostavi jedinstvenog modela participacije za redovne studente.

Izdvojeni članak

Svim redovnim studentima besplatan studij!


www.jutarnji.hr

Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini skupili manje od 30 ECTS bodova plaćaju punu participaciju. Ukoliko je broj skupljenih bodova veći od 55, studenti su oslobođeni plaćanja.

Cijena participacije se izračunava tako što se nepoloženi ECTS bodovi množe s vrijednošću jednog boda, a to vrijedi za studente koji su prošle akademske godine ostvarili od 30 do 54 boda.

Cijena boda za biomedicinsko i umjetničko područje je 160 kuna, za prirodoslovno i tehničko područje 140 kuna te za društveno-humanističko područje iznosi 120 kuna.

Copy link
Powered by Social Snap