Pretraga

Veliko istraživanje o nastavi za vrijeme korone u RH: Ovo je najgora posljedica pandemije

A- A+

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić i zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin u Europi su predstavili model naše nastave za vrijeme korone. Jokić je predstavio rezultate istraživanja koji su pokazali koja je najgora negativna posljedica pandemije u školi.

koronaškola

Foto: Alexandra Koch; Pixabay

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, u petak 2. srpnja održao je izlaganje na sastanku Svjetske zdravstvene organizacije na temu održavanja nastave za vrijeme pandemije bolesti COVID-19.

U velikoj mjeri nastava u školama

Nakon sastanaka održanih u kolovozu i prosincu, Hrvatska je ponovno, po 3. put odabrana za prezentaciju svog modela i istraživanja vezano uz utjecaj pandemije na obrazovni sustav. U timu koji je prezentirao hrvatski model, uz ministra Fuchsa sudjelovali su Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Zahvaljujući izboru između 3 modela ovisno o epidemiološkoj situaciji (A- nastava u školi, B- mješoviti model, C- online nastava), unatoč pandemiji, hrvatski su učenici u velikoj mjeri nastavu pratili u školama. Tako se čak 98% razredne nastave održalo uživo, a u školama je bio i najveći broj učenika završnih razreda, njih čak 90%. Učenici predmetne nastave u školi su proveli 85%, a manje vremena na nastavi u školama proveli su učenici srednjih škola i to 71%. Što se tiče ovogodišnje državne mature, ona je provedena redovno, uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.

Pandemija najviše utjecala na mentalno zdravlje

Jokić je prezentirao određene segmente istraživanja koje je proveo Institut u suradnji sa 160 osnovnih i srednjih škola vezano uz utjecaj pandemije na obrazovni sustav. Istraživanje pokazuje da je više od polovice učenika negativnim ocijenilo utjecaj pandemije na njihov život. Prema rezultatima tog istraživanja organizacijske promjene i restrikcije uvjetovane pandemijom najviše su negativno utjecale na motivaciju za učenje, dok je većina učenika pozitivnim ocijenila njihov utjecaj na razvoj digitalnih vještina. Najveći negativan utjecaj pandemija je imala na mentalno zdravlje, izvanškolske aktivnosti i hobije ispitanika te bavljenje sportom.

Ovo je treći sastanak u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije koji je okupio vodeće svjetske stručnjake na teme modela i mjera za ublažavanje rizika i kontrolu zaraze, strategija testiranja u školskim uvjetima, strategija cijepljenja te preporuka TAG stručne radne skupine. Više informacija možete pronaći na ovoj poveznici.

koronaškola
Share via
Copy link
Powered by Social Snap