Pretraga

[VIDEO] Sve više hrvatskih studenata se odlučuje studirati u Mostaru

A- A+

Vlada Republike Hrvatske već godinama sufinancira i djelovanje Sveučilišta u Mostaru na kojem možete studirati 11 fakulteta, na koje je raspoređeno gotovo 16 tisuća studenata. Okolnost uvođenja državne mature u Hrvatskoj, nepostojanje jezične barijere, kao i blizina, osobito za jug Lijepe naše, čini mostarsko Sveučilište sve privlačnijim hrvatskoj mladeži.

Izvor: www.sve-mo.ba

Nepostojanje jezične barijere, uvođenje državne mature te blizina, osobito za mladež s juga, čini Sveučilište u Mostaru sve privlačnijim odredištom visoke naobrazbe i hrvatskim studentima. Sada u najvećem hercegovačkom gradu, studira nešto manje od 16 tisuća studenata, raspoređenih na 11 fakulteta.

Napomenimo usput da na Sveučilištu u Mostaru, još uvijek predaje kolegije iz područja informacijskih znanosti i rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras.

Kao i u drugim značajnijim studentskim gradovima, tako i u Mostaru, fakultetska populacija boravi u privatnim smještajima, ali i u domovima.

Kakvi su uvjeti, mogućnosti te cijene u mostarskom Studentskom centru, koji osim smještaja u dva paviljona nudi i druge sadržaje, u prilogu pojašnjavaju kolege s tamošnje Studentske TV.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap