Pretraga

Vizualni, auditivni ili kinestetički tipovi: Olakšajte si maksimalno učenje

A- A+

Kad je u pitanju stil učenja, ljudi se dijele u tri osnovna tipa – vizualni, auditivni i kinestetički tipovi, ali su česte i kombinacije istih. Stoga provjerite koji vam stil učenja najviše odgovara i koje tehnike u tom slučaju trebate koristiti.

Ljudi se dijele u vizualne, adutivne i kinestetičke tipove, a često mogu biti i kombinacija isith. Shodno navedenim tipovima, razlikuju se i tehnike učenja koje takve osobe trebaju koristiti jer nemaju svi stilovi jednak učinak na različite individue. U nastavku se prepoznajte prema navedenim karakteristikama te doznajte na koji način trebate učiti i spremati ispite.

Izdvojeni članak

Šalabahter za kampanjce: Pet trikova za noć prije ispita

Vizualni tipovi

Svi koji spadate u vizualne tipove, prvenstveno se trebate osloniti na osjetilo vida. Preferirate ilustracije, pismeno bilježenje predavanja, uredni ste i jako organizirani, planirate dugoročno, odlično pamtite lica te ‘vidite’ riječi. Također vrlo brzo pričate i uočavate detalje.

Ako ste se prepoznali i povezali svoje s nekim od navedenih osobina onda trebate učiti na sljedeći način.

Umjesto pamćenja godina i silnih imena, napravite mapu te ‘vremensku crtu’ u koju ćete unijeti sve povijesno bitne datume. Obavezno bilježite predavanja jer ćete tako odraditi pola posla te prepisujte s prezentacija ili ploča. Obratite pažnju na grafove, ilustracije ili videa, a važne riječi označavajte drugačijim bojama. Također je dobro i da se koristite memorijskim karticama.

Auditivni stil učenja

Za razliku od prvog tipa, auditivni se logično više oslanjaju na slušanje. Teže im ide bilježenje predavanja jer im je važnije čuti što profesor kaže, uče naglas i sami sebi objašnjavaju gradivo. Obično nemaju lijep rukopis, odlični su u imitiranju, a buka im stvara najviše problema s učenjem. Često miču usnama dok čitaju, a prilikom ponavljanja koriste ritmičke sekvence.

Kad shvatite da ste auditivni tipovi, onda težite k tome da učite s prijateljima i naglas ponavljajte jedni za drugima. Snimajte predavanja te učite preslušavajući snimke, a pitanja u ispitima uvijek prvo pročitajte naglas pa se onda bacite na rješavanje.

Izdvojeni članak

Svaki sedmi student koristi supstance pri učenju, mnogi zloupotrebljavaju lijekove za ADHD i drogu

Karakteristike i savjeti za kinestetičke tipove

Zadnjem tipu ljudi spadaju svi oni koji dodiruju druge kako bi privukli pažnju, stoje blizu sugovornika, dobro reagiraju na fizičke nagrade poput zagrljaja ili tapšanja te često tekst prate prstom prilikom čitanja. Skeptični su prema novim aktivnostima i ne vole sami izrađivati stvari te su konstantno u pokretu. Učestalo koriste glagole, a više su sportski tipovi.

Ako ste kinestetički tipovi, onda vam najbolje odgovara učenje u pokretu, to jest hodajući ili mašući rukama. Godit će vam instrumentalna glazba u pozadini, a za vrijeme učenja trebate više pauza od prethodna dva tipa.

Vizualni, auditivni ili kinestetički tipovi: Olakšajte si maksimalno učenje
Share via
Copy link
Powered by Social Snap