Zavod za zapošljavanje preporučio fakultetima smanjivanje upisnih kvota


Hobiji koje možete pretvoriti u posao

Broj nezaposlenih osoba u državi premašio je 370 tisuća i ne izgleda da će se smanjivati, a preko 120 tisuća mladih ljudi je na burzi rada. Zbog toga je Hrvatski zavod za zapošljavanje predložio  smanjivanje kvota za one struke koje su najpopularnije na burzi, a to su ekonomisti, pravnici i novinari.

Na burzi najviše ima ekonomista i diplomiranih pravnika, a poslodavci su u 2012. godini najviše tražili kandidate koji imaju završenu srednju školu. Svega trideset posto poslodavaca treba u svojim tvrtkama ljude koji imaju diplomu u rukama. To ne iznenađuje jer je najtraženije zanimanje u 2012. bilo konobarsko.

Dva magisterija i četiri dekanove nagrade nedovoljne za posao u Hrvatskoj

Zanimanje ekonomist najpopularnije na burzi

Preporuke HZZ-a za sveučilišta uglavnom idu u smjeru da se smanje upisne kvote za ekonomske i pravne fakultete, promet, no također i za učiteljske fakultete, tesktilno- tehnološke te politologiju i novinarstvo.

Kako je prema podacima od kraja prošle godine na burzi evidentirano oko devet tisuća ekonomista, očito je da bi na tim fakultetima kvote trebale biti smanjene. Toga su svjesni i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, pa je krajem prošle godine izdana Preporuka za obrazovnu politiku i politiku stipendiranja učenika i studenata koja je namjenjena obrazovnim ustanovama.

Preporuke koje je HZZ uputio sveučilištima su isključivo savjetodavnog karaktera, jer svaki fakultet je autonoman i može sam slagati upisne kvote, odnosno odlučivati koliko će studenata upisati u narednoj akademskoj godini.

Biolozi lako do posla, novinari i ekonomisti osuđeni na burzu

Na burzi najviše ekonomista, pravnika i novinara

Nezaposleni visokoobrazovani kadar na burzi rada čine diplomirani ekonomisti, pravnici, no i novinari.

Zbog velikog broja diplomiranih ekonomista koji nakon faksa odlaze na burzu Agencija za znanost i visoko obrazovanje je svim ekonomskim fakultetima dala rok do 2015. godine da obvezno smanje upisne kvote.
To uputstvo je nužno kako bi se omjer nastavnik – student smanjio na razinu 1 naprema 30, jer je dosad na nekim fakultetima iznosi čak 1 naprema 60.

Dekan splitskog Ekonomskog fakulteta, Željko Garača izjavio je za Slobodnu Dalmaciju kako nije dobro izvlačiti zaključak o višku ekonomista u vrijeme krize, a pogotovo ne raditi upisnu politiku za generacije koje će na tržište rada doći za tek pet ili šest godina.

Političke znanosti: Faks koji mlade šalje na burzu rada?

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu je često na lošem glasu jer proizvodi kadar za burzu, odnosno novinare i politologe.

– Pribijeni smo na stup srama iako za to nema razloga. Znamo što se događalo posljednjih godina, propali su brojni mediji, mnogi su novinari dobivali otkaze, a istodobno su se otvarali brojni studiji novinarstva. Vjerujem da je ovo vrhunac vala nezaposlenosti novinara, objasnio je Nenad Zakošek, dekan FPZG-a.

Dekan dodaje kako je za ovu situaciju najmanje kriv Fakultet političkih znanosti jer je upisne kvote za novinare smanjio za 40 posto u zadnjih nekoliko godina. Smatra da je to mnogo, obzirom da je navala na smjer novinarstva velika, pa za jedno mjesto kotira čak pet kandidata.

Odgovori